Oprócz wzorów sprawozdań finansowych OGNIK zawiera tak zwaną mapę kont.

Ułatwia ona sprawdzenie czy wszystkie konta zostały ujęte do właściwych sprawozdań.

Jest to mapa (tabela) ukazująca powiązania pomiędzy poszczególnymi kontami, a pozycjami sprawozdań do wyliczenia których konta te (lub formuły z nich złożone) zostały użyte.

Ponieważ samo okno mapy kont jest nieedytowalne, istnieje możliwość jego eksportu do pliku Excel.