Program OGNIK posiada wbudowany kreator, umożliwiający automatyczne przeksięgowanie wyniku finansowego.

Funkcja ta przydaje się nam szczególnie na przełomie kolejnych lat obrotowych.

Wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora, dzięki któremu przeksięgowanie wyniku sprowadza się do wykonania kilku prostych czynności.

Kreator poinformuje nas o zakończonej operacji, a także wskaże ewentualne błędy i ostrzeżenia.

Więcej informacji na temat operacji przeksięgowania wyniku znajdziecie Państwo tutaj.

Powiązane artykuły