Zawarty w programie kreator podatków służy do podania podstawowych danych dotyczących podatnika i podatków, dzięki którym OGNIK będzie mógł wyliczyć wielkość zobowiązania podatkowego w oparciu o parametry podatkowe zawarte w programie. Edycja danych dotyczących podatnika i obowiązujących go podatków możliwa jest na każdym etapie pracy z programem.

Użytkownik ma możliwość wyliczenia podatku dla wybranego miesiąca lub od razu dla całego roku obrotowego. Może też "zerować" wyliczone wcześniej podatki i dokonywać ponownego ich przeliczania.

Jeśli chcecie wiedzieć jak w OGNIKu wyliczać podatki zerknijcie tutaj.