Opcja korekty kosztu i VAT umożliwia wyszukanie transakcji dających prawo i obowiązek do korekty kosztu i VAT.

W OGNIKu uzupełnienie okna korekty kosztów i VAT pozwoli na wyświetlenie nieopłaconych w odpowiednim terminie transakcji.

Na podstawie wprowadzonej przez użytkownika daty korekty, program automatycznie podpowie graniczne terminy płatności niezbędne do stworzenia tej korekty.

Wyliczony raport można wydrukować lub eksportować do pliku o wybranym formacie. Dzięki opcjom grupowania, filtrowania i widoku użytkownik może jeszcze lepiej dostosować wygląd raportu do swoich potrzeb.

Wygenerowany raport stanowi zestawienie nierozliczonych transakcji w ramach określonych terminów płatności. Do użytkownika należy samodzielne prześledzenie transakcji w celu określenia czy posiadają one prawo lub obowiązek do wykonania korekty.