OGNIK zapewnia pełną kontrolę kwot wprowadzanych dokumentów księgowych.

Posiada wbudowaną funkcję kontroli kręgu kosztów, dzięki której użytkownik może kontrolować czy wprowadzone w oknie dekretów zapisy na kontach zespołów "4" i "5" są zgodne.

Ze względu na odmienną formę przyjmowanych przez poszczególne podmioty polityk rachunkowości oraz indywidualną specyfikę księgowań program pozwala na zapis dokumentu, nawet w przypadku niezgodności kręgu kosztów.

W oparciu o wprowadzone przez użytkownika konto kręgu kosztów (najczęściej 490), program podczas wprowadzania dekretów dokumentu, informuje Nas czy krąg kosztów (4/490/5) w ogóle wystąpił, a jeśli tak to wskazuje użytkownikowi czy zapisy tego kręgu są zgodne czy też nie.