OGNIK Premium umożliwia utworzenie i wysyłkę wprost z programu nowego pliku JPK VAT V7 w postaci pliku XML o strukturze wymaganej od 2020-10-01.

Od 01-10-2020 - plik ten można podpisać zarówno przy pomocy certyfikatu jak i danych autoryzacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją tworzenia i wysyłania JPK V7: https://ognik.com.pl/instrukcje/nowy-jpk-vat-jpk-v7-1-tworzenie-i-wysylka-pliku