Program OGNIK zawiera funkcję elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.

Program pozwala na podpisanie deklaracji zarówno przy użyciu certyfikatu jak również - w przypadku deklaracji osób fizycznych - danymi autoryzacynymi.
Możliwe jest również zapisanie wysyłanej deklaracji do pliku XML.

Po wysłaniu deklaracji program w osobnym oknie informuje o postępach w wysyłce, a w przypadku jej prawidłowego przebiegu pobiera numer referencyjny UPO. Podczas sprawdzania statusu i pobierania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) pojawiają się komunikaty informujące o aktualnym statusie przetwarzania dokumentu. W przypadku otrzymania przez wysłaną deklarację statusu 200 potwierdzającego prawidłową wysyłkę możliwe jest wydrukowanie urzędowego potwierdzenia odbioru UPO.

Informacje o wysyłce, numer referencyjny UPO i status wysyłki są widoczne również na wydruku deklaracji.

Instrukcję dotyczącą generowania i elektronicznej wysyłki deklaracji VAT znajdziecie Państwo tutaj:

https://ognik.com.pl/instrukcje/generowanie-i-elektroniczna-wysylka-deklaracji-vat-w-programie-ognik-premium