Wyliczając podatki należy uwzględnić dodatkowe dane takie jak odliczenia, przychody lub koszty, które nie zostały ujęte w programie.

W OGNIKu użytkownik ma możliwość edytowania składowych (przychodów, kosztów i odliczeń) wchodzących w skład podatków danego podatnika.

Możecie Państwo dodawać przychody bądź też koszty wpływające na wartość wyliczanego podatku, a także dodawać odliczenia zarówno od dochodu jak i od ostatecznej wartości wyliczonego podatku.

W każdej chwili możliwa jest edycja lub usunięcie wybranej pozycji przychodów, kosztów bądź odliczeń.