Szukaj w artykułach

Spis treści

Wskazówka 6. Wykorzystanie w szablonach opcji DOSTAWCA/ODBIORCA jako jednego
z parametrów szablonu

Może zdarzyć się tak, że dana operacja gospodarcza (w naszym przypadku zakup energii elektrycznej) będzie przeprowadzana w powiązaniu z kilkoma różnymi kontrahentami.

Wtedy zasadne jest podczas tworzenia szablonu do tej operacji, skorzystanie z opcji DOSTAWCA/ODBIORCA w momencie wybierania parametrów szablonu.

Cały proces tworzenia szablonu przebiega analogicznie do tego opisanego już powyżej. Jedyna różnica pojawia się podczas ustalania domyślnego konta dla parametru BRUTTO RAZEM.

Zamiast wybrania dla tej pozycji konta danego kontrahenta (tak jak wcześniej wybieraliśmy 202-XYZ), możecie Państwo z rozwijalnej listy wybrać opcję KONTO KONTRAHENTA DOSTAWCA. Użycie tej opcji spowoduje, że podczas użycia wprowadzonego szablonu program automatycznie wczyta w tą pozycję szablonu konto kontrahenta wprowadzonego wcześniej przez Państwa do dokumentu księgowego.

Ogólnie rzecz biorąc wprowadzając dowód księgowy i wybierając kontrahenta w POLU KONTRAHENT, zyskujecie Państwo pewność, że po użyciu tak skonstruowanego szablonu, wybrany kontrahent i jego konto zostaną wczytane do utworzonego szablonu.

Dzięki tej opcji możemy używać w ramach operacji gospodarczych o tym samym typie (na przykład zakup energii elektrycznej, lub zakup paliwa), tego samego szablonu dla wielu różnych kontrahentów, bez potrzeby nanoszenia zmian w dekretach. Jedynym warunkiem jest konieczność uprzedniego wprowadzenia tych kontrahentów do kartoteki kontrahentów, założenia dla każdego z nich konta analitycznego i powiązania tych kontrahentów z utworzonymi kontami analitycznymi.

Identyczną rolę pełni funkcja KONTO KONTRAHENTA ODBIORCY, z tym że przeznaczona jest dla kontrahentów będących naszymi odbiorcami.