Szukaj w artykułach

Spis treści

 Wskazówka 5. Obsługa wyjątków

Jeżeli dla danego kontrahenta pojawi się faktura inna niż standardowa macie Państwo do wyboru trzy możliwości:

  • ·         Możecie skorzystać z księgowania ręcznego i samodzielnie wprowadzić fakturę,
  • ·         Możecie skorzystać z domyślnie podpowiadanego szablonu, a następnie poprawić w utworzonym dekrecie różnice,
  • ·        Możecie Państwo skorzystać z innego szablonu z listy lub utworzyć nowy szablon. Ostatnio użyty szablon będzie domyślnie podpowiadany przy następnej księgowanej dla tego kontrahenta fakturze.


W przypadku faktur sprzedaży księgowanie przebiega analogicznie jak księgowanie faktur zakupu. Z tą różnicą, że do faktur sprzedaży dołączona jest osobna odpowiednia grupa szablonów w której należy je zapisywać. Oczywiście faktury sprzedaży są też ujmowane w oddzielnym rejestrze VAT.