PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Ognik Premium - Zmiany w Programie-1.5.98

Wersja 1.5.99 - 2014-03-13

- Udostępniono ustawienie numerowania KPiR wg. Rok lub Miesiąc.
- Korekta formatki Edytuj Rok, poprawiono czytelność opcji wyłącz VAT.
- Korekta formatki Edytuj Rok, program obecnie sprawdza w roku obrotowym Maks Datę Księgi, zamiast Maks. Datę Dokumentu.
- Umożliwiono wprowadzenie roku obrotowego o długości 1 dnia;
- Przy zakładaniu nowego roku o tej samej formie ksiąg domyślnie zaznaczona jest opcja: Kontynuuj Plan kont z roku poprzedniego;
- Udostępniono typ VAT DTN w dokumentach sprzedażowych;- Zestawienie analityczne, w ramach dnia, zapisy są układane wg. kolejności wprowadzania.
- Raport Kasowy - w ramach dnia, zapisy są układane wg. kolejności wprowadzania.

Wersja 1.5.99 - 2014-03-13

- Udostępniono ustawienie numerowania KPiR wg. Rok lub Miesiąc.
- Korekta formatki Edytuj Rok, poprawiono czytelność opcji wyłącz VAT.
- Korekta formatki Edytuj Rok, program obecnie sprawdza w roku obrotowym Maks Datę Księgi, zamiast Maks. Datę Dokumentu.
- Umożliwiono wprowadzenie roku obrotowego o długości 1 dnia;
- Przy zakładaniu nowego roku o tej samej formie ksiąg domyślnie zaznaczona jest opcja: Kontynuuj Plan kont z roku poprzedniego;
- Udostępniono typ VAT DTN w dokumentach sprzedażowych;- Zestawienie analityczne, w ramach dnia, zapisy są układane wg. kolejności wprowadzania.
- Raport Kasowy - w ramach dnia, zapisy są układane wg. kolejności wprowadzania.

 

Ognik Premium - Zmiany w Programie-1.5.99

Wersja 1.5.99 - 2014-03-13

- Udostępniono ustawienie numerowania KPiR wg. Rok lub Miesiąc.
- Korekta formatki Edytuj Rok, poprawiono czytelność opcji wyłącz VAT.
- Korekta formatki Edytuj Rok, program obecnie sprawdza w roku obrotowym Maks. Datę Księgi, zamiast Maks. Datę Dokumentu.
- Umożliwiono wprowadzenie roku obrotowego o długości 1 dnia;
- Przy zakładaniu nowego roku o tej samej formie ksiąg domyślnie zaznaczona jest opcja: Kontynuuj Plan kont z roku poprzedniego;
- Udostępniono typ VAT DTN w dokumentach sprzedażowych;
- Zestawienie analityczne, w ramach dnia, zapisy są układane wg. kolejności wprowadzania.
- Raport Kasowy - w ramach dnia, zapisy są układane wg. kolejności wprowadzania.

 

Ognik Premium - Zmiany w Programie-1.6.00

Wersja 1.6.00 - 2014-05-20

- Nowa opcja: Eksport PK do Excela. Przycisk dostępny w Dowodzie na dolnym pasku;
- Raport kasowy - dodano automatyczne L.P. dla każdej linii dokumentu;
- Dane kontrahenta - korekta układu; dostosowanie do małych monitorów;
- Dane kontrahenta - modyfikacja wyszukiwarki adresów, teraz kod i miejscowość są szukane łącznie z jednego pola;
- Dane kontrahenta - zmiana układu tabeli wielu adresów;
- Dowód - korekta wielkości pól i czcionki;

Sprawozdania Finansowe - nowa, łatwiejsza forma edycji sprawozdań i drobne poprawki;
- Pasek tytułowy aplikacji - teraz na pasku zadań widać otwartą firmę i aktywny rok - co jest przydatne w sytuacji, gdy kilkukrotnie uruchomiono program na tym samym komputerze - bo można :-)

Ognik Premium - Zmiany w Programie-1.6.01

Wersja 1.6.01 - 2014-06-15

- Środki trwałe - zaznacz wiele pozycji na liście.
- Wyposażenie - zaznacz wiele pozycji na liście.

- Wyślij Uwagi - Wyłączono zrzucenie okna do belki.

DZIENNIK - sortuj po kontrahencie - kontrahenta sortuje… jednak po jego identyfikatorze (niewidocznym), zamiast po nazwie. Już to zmieniliśmy. Zmiana pojawi się w najbliższej wersji.