Szybki, kompletny i sprawdzony program księgowy.

SKALALINIARYCZAŁTKARTA
9 /%
4,9 /%
9 /%
9 /%
DOCHODU, NIE MNIEJ NIŻ 270,90 MIESIĘCZNIEDOCHODU, NIE MNIEJ NIŻ 270,90 MIESIĘCZNIEod 60%-180% PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW *MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA
Przykłady:Przykłady:Przykłady:Przykłady:
Strata: 270,90 złStrata: 270,90 złPrzychód do 60.000= (9% x 60%x6221,04) = 335,94 zł/mies.Zawsze: 270,90 zł
Dochód 1 000,00: 270,90 złDochód 1 000,00: 270,90 złPrzychód pow 60.000 do 300.000 = (9% x 6221,04) = 559,89zł/mies.
Dochód 10 000,00: 900 złDochód 10 000,00: 490 złPrzychód pow 300.000= (9% x 180%x6221,04) = 1007,81 zł/mies.
Dochód 30 000,00: 2700 złDochód 30 000,00: 1470 zł+ Korekta roczna, gdy roczny przychód przypada w innym przedziale niż przedział przyjęty do wyliczenia składek w trakcie roku
* przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 poznamy ok. 20 stycznia 2022 - Założyliśmy, że będzie to ok. 6000 zł