Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Planowane - nowe funkcje jakie chcemy dodać do programu OGNIK w 2023 roku

Moduł: Płace 2023

Umowy - a w niej opcje pozwalające na obsługę umów o pracę, zlecenie i o dzieło oraz powiązanych z nimi dokumentów przydatnych w procesie zatrudnienia.
Przerwy - a w niej opcje pozwalające na wprowadzenie podczas miesiąca urlopów, zwolnień itp. przerw w pracy, które zostaną uwzględnione podczas naliczania pozycji listy płac.
RODO - nowe pola i opcje pozwalające na dodanie szablonów dokumentów związanych z powierzeniem spraw kadrowo-płacowych podmiotowi zewnętrznemu.
KALKULATORY - naliczanie dotychczas niedostępnych opcji, jak wynagrodzenie (zasiłki) chorobowe, wynagrodzenie za czas urlopu, czy dodatki naliczane procentowo do wybranych składników wynagrodzenia.

Nowy moduł: KSEF.SOD
KSEF.SOD - to inaczej system obiegu dokumentów elektronicznych dla faktur pobranych z Krajowego Rejestru Elektronicznych Faktur - nowy moduł pozwalający na formalną i merytoryczną ocenę i akceptację faktur pobranych z KSEF przed ich zaksięgowaniem. Moduł ten (w wersji BETA) będzie dostępny dla klientów posiadających klucze 10 generacji programu już w drugiej połowie 2023 roku.

Moduł ten będzie niezbędny do pracy z systemem KSEF od roku 2024.

Księgowość
Wszystkie formy: Dostosowanie do pracy z systemem KSEF.SOD

Formy Księga Handlowa i Księga Podatkowa - nowa opcja: Centra przychodów/kosztów (prostszy plan kont, dodatkowe możliwości analizy danych w podmiotach wielooddziałowych)

Sekcja Rozrachunki  - usprawnienia rozliczania rozrachunków, w tym. m.in, nowe automaty rozliczające oraz przystosowanie do pracy z fakturami pobranymi z systemu KSEF

Moduł Faktury
- przystosowanie do pracy z systemem KSEF,
- nowa opcja: E-MAIL - opcjonalny dodatek pozwalający na przesłanie do klienta faktury lub wizualizacji faktury KSEF bez potrzeby korzystania z zewnętrznych systemów.

Import danych:
- Import wyciągów walutowych - na bazie kursów średnich NBP (Tabele A i B)
- Import faktur z pliku pobranego z Krajowego Rejestru Elektronicznych Faktur (KSEF) - do modułu KSEF.SOD lub wprost do Bufora
- Import danych wprost do bazy z innego podmiotu (bez potrzeby korzystania z eksportu/importu danych za pośrednictwem pliku), możliwość ta obejmie m.in. kontrahentów, plan kont, kartoteki i opisy księgowe, a w płacach dane pracowników.

Inne opcje:

Przyśpieszamy - to ważne dla dużych podmiotów
W związku z coraz większym udziałem dużych firm wśród naszych klientów - postanowiliśmy przebudować program - który do tej pory optymalizowany był głównie pod kątem małych i średnich firm - pod potrzeby podmiotów obsługujących kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy dokumentów miesięcznie. W związku z powyższym wiele zestawień i funkcji programu już teraz otrzymuje poprawki i optymalizacje przyśpieszające ich działanie w takich podmiotach. (np. w wersji 1.8.45 - rejestr VAT, zestawienie analityczne, czy uruchamianie poszczególnych sekcji programu działają teraz kilkukrotnie szybciej)

OGNIK na Linuxie ? Ależ tak!
Czy wiecie, że już teraz nasz program wykorzystywany jest przez klientów korzystających z systemu Linux z dodatkiem WINE?
W 2023 roku wydamy szereg poprawek usprawniających działanie programu OGNIK na tym systemie oraz eliminujących ewentualne różnice w stosunku do wersji pracującej na systemie Windows

 

 

Pobierz i bezpłatnie wypróbuj nawet przez 60 dni Kup dzisiaj w promocji Sprawdź dostępne aktualizacje