PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Aktualności

OGNIK E-Sprawozdania - Nowa wersja 1.0.10

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy o wydaniu nowej wersji programu E-Sprawozdania 1.0.10 - a w niej m. in. obsługa schematów skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla jednostek innych oraz możliwość importu plików XML SF stworzonych w innym programie.

Zapraszamy do wypróbowania.

Osoby posiadające wcześniejszą wersję, mogą uruchomić aktualizację wprost z programu.
Po wejściu do dowolnej bazy danych klikamy w górnym menu po lewej START, a następnie Sprawdź Aktualizacje.
Na dole ekranu po prawej stronie (w okolicy zegara) pojawi się dymek, mówiący o dostępności nowej wersji. Klikamy go aby rozpocząć aktualizację.

Pozostałe osoby zapraszamy do pobrania wersji DEMO instalatora:

Najczęstsze problemy przy tworzeniu pliku XML e-Sprawozdań

Szanowni Państwo

99% zgłaszanych problemów przy eksporcie e-Sprawozdań do pliku XML dotyczy przypadków, kiedy sporządzone w programie SF nie ma wypełnionych wszystkich wymaganych pól lub nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, w tym także informacji dodatkowej (składającej się z opisu i opcjonalnego załącznika w postaci pliku, np. PDF).

 

Kliknij aby sprawdzić, jak rozwiązać tego typu problemy

 

Nowa schema deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13)

W dniu 11-02-2019 MF opublikowało nowe schemy dla deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13).

Nowe schemy zostały już wdrożone do OGNIKA PREMIUM.
Aby ich użyć należy zaktualizować program do wersji 1.7.95 >> Pobierz >>

Informujemy również, że nadal (do końca roku 2019 lub do czasu wdrożenia tzw. JPK_VDEK) - możliwe jest wysyłanie deklaracji wg. poprzednich wzorów: VAT-7(18) i VAT-7K(12)

OGNIK E-Sprawozdania - Nowa wersja 1.0.06

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy o wydaniu nowej wersji programu E-Sprawozdania 1.0.06 - a w niej m. in. kolejne korekty struktur oraz usprawnienia w zakresie podpisywania tworzonego pliku XML.

Zapraszamy do wypróbowania.

Osoby posiadające wcześniejszą wersję, mogą uruchomić aktualizację wprost z programu.
Po wejściu do dowolnej bazy danych klikamy w górnym menu po lewej START, a następnie Sprawdź Aktualizacje.
Na dole ekranu po prawej stronie (w okolicy zegara) pojawi się dymek, mówiący o dostępności nowej wersji. Klikamy go aby rozpocząć aktualizację.

Pozostałe osoby zapraszamy do pobrania wersji DEMO instalatora:

OGNIK E-Sprawozdania - Nowa wersja 1.0.04

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy o wydaniu nowej wersji programu E-Sprawozdania 1.0.04 - a w niej m. in. korekty struktur oraz moduł zdalnego wsparcia oparty o program TeamViewer
Zapraszamy do wypróbowania.

Osoby posiadające wcześniejszą wersję, mogą uruchomić aktualizację wprost z programu.
Po wejściu do dowolnej bazy danych klikamy w górnym menu po lewej START, a następnie Sprawdź Aktualizacje.
Na dole ekranu po prawej stronie (w okolicy zegara) pojawi się dymek, mówiący o dostępności nowej wersji. Klikamy go aby rozpocząć aktualizację.

Pozostałe osoby zapraszamy do pobrania wersji DEMO instalatora:

OGNIK E-Sprawozdania - Nowa wersja 1.0.03

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy o wydaniu nowej wersji programu E-Sprawozdania 1.0.03 - a w niej m. in. struktury sprawozdań dla jednostek małych i mikro i setki poprawek dla jeszcze łatwiejszej i szybszej pracy.
Zapraszamy do wypróbowania.

VAT-7(19) - już wkrótce

Szanowni Państwo
W związku z zapytaniami uprzejmie informujemy, że schema deklaracji VAT-7(19) została opublikowana przez MF dopiero w dniu 2019-02-11.
Trwają prace nad jej wdrożeniem do programu, wkrótce dostępna będzie aktualizacja, która ją obejmie.

Tymczasem można nadal stosować deklarację VAT-7(18), która w pełni pokrywa aktualne obowiązki w zakresie raportowania VAT.
(Jest tak dlatego, że de facto deklaracja VAT-7(19) ma charakter porządkowy, dostosowujący wzór deklaracji do aktualnych przepisów, tj: usunięto w niej możliwość złożenia załączników: VAT-ZZ i VAT-ZT.
W pozostałym zakresie zawartość deklaracji nie uległa zmianie.

Nowy program OGNIK e-Sprawozdania Finansowe - Pobierz Demo

Do czego służy program OGNIK e-Sprawozdania?

Program OGNIK e-Sprawozdania pozwala szybko i wygodnie spełnić nowe obowiązki, jakie od 01-10-2018 roku obowiązują w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych. Program OGNIK e-Sprawozdania został przygotowany pod stałym nadzorem biegłego rewidenta.

OGNIK e-Sprawozdania umożliwia utworzenie, podpisanie i zapisanie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami w postaci pliku XML o odpowiedniej strukturze wymaganego do złożenia w KRS.

 

Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

Regulacja ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych po 30 września 2018, niezależnie od tego jaki w jednostce obowiązuje rok obrotowy.

 

Jak działa program OGNIK e-Sprawozdania?

Program pozwala na utworzenie kompletnego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Program instalowany jest na komputerze użytkownika a jego używanie nie wymaga zaawansowanych umiejętności informatycznych.

 

Funkcjonalność programu OGNIK e-Sprawozdania

 • pozwala na sporządzenie elektronicznego sprawozdania, w formacie w pełni zgodnym ze strukturami XML opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów
 • obsługuje schematy elektronicznych sprawozdań finansowych dla jednostek innych, jednostek mikro i małych oraz organizacji pozarządowych - a od wersji 1.0.09 - również jednostek sporządzających sprawozdania skonsolidowane
 • pozwala na wydruk sporządzonego sprawozdania, oraz na jego zapisanie w postaci pliku PDF, RTF, XLS
 • wszystkie pozycje sprawozdań można w dowolnym czasie poprawić lub zmienić i ponownie wygenerować e-sprawozdanie finansowe
 • program sprawdza generowane pliki pod kątem ich zgodności ze strukturami
 • umożliwia rozszerzenie podstawowych wzorów SF o pozycje uszczegółowiające przewidziane w schematach
 • umożliwia ręczne wprowadzenie sprawozdań finansowych "od zera"
 • umożliwia utworzenie wielu wersji SF dla jednego podmiotu
 • posiadaczom programu OGNIK PREMIUM umożliwia import elementów sprawozdania (RZiS, Bilans) wyliczonych w Ogniku Premium Księga Handlowa i dalszą ich edycję
 • umożliwia hurtowe kopiowanie danych pomiędzy okresami w ramach sprawozdania
 • umożliwia eksport danych tabelarycznych do Excela
 • pozwala na dodanie i obsługę załączników do sprawozdań finansowych w postaci pliku, np. w formacie PDF, a dla niektórych także ich podgląd bezpośrednio w programie
 • pozwala na podpisanie pliku sprawozdań finansowych podpisem kwalifikowanym, wraz z sygnaturą czasową lub bez niej
 • w wersji dla biur księgowych - pozwala na obsługę wielu podmiotów w ramach jednego programu (w zależności od licencji)
 • program występuje w wersji przenośnej, kopię programu można nawet zabrać ze sobą np. na dysku USB i uruchomić u klienta
 • i ... nawet pobiera dane Jednostki z rejestru REGON! :-)
 • zawiera również wbudowany mechanizm aktualizacji programu a także mechanizm archiwizacji bazy danych programu

 

Planowane kolejne funkcje

 • obsługa schematów skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla jednostek innych [dodano w wersji 1.0.09]
 • możliwość tworzenia wielu wersji / kopii tworzonego sprawozdania finansowego [dodano w wersji 1.0.08]
 • możliwość importu plików XML SF stworzonych w dowolnym programie [dodano w wersji 1.0.09]
 • weryfikacja danych SF pod kątem wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami SF
 • na kopiowanie sprawozdań finansowych na kolejne okresy [dodano w wersji 1.0.08]

 

Co wyróżnia nas i nasz program?

 • po pierwsze pasja tworzenia dobrych programów i chęć pomocy ich użytkownikom :-)
 • blisko 20 lat doświadczenia w księgowości i programowaniu
 • tysiące zadowolonych klientów, korzystających z naszych programów każdego dnia
 • szybkość reakcji w razie zmian w przepisach i elastyczność w ich wdrażaniu
 • bezpieczeństwo i pełna kontrola danych przechowywanych na komputerach użytkownika
 • dodatkowe funkcje rozszerzające przydatność programu
 • wyjątkowa intuicyjność i  łatwość obsługi programu

 

Co zawiera licencja programu?

 • prawo do instalacji programu na dowolnej liczbie komputerów użytkownika
 • prawo do bezterminowego korzystania z aplikacji
 • prawo do korzystania z aktualizacji programu w ramach aktualnej generacji programu

 

A co z aktualizacjami programu w kolejnych latach?

Co do zasady licencja programu jest bezterminowa tak więc, jeżeli wzory sprawozdań finansowych w kolejnych latach nie ulegną zmianie oraz nie zmieni się sposób wysyłki e-sprawozdań program OGNIK e-Sprawozdania nie będzie wymagał zakupu aktualizacji.

Zamów program w naszym sklepie już teraz.

Sprawdzony w akcji! Ponad 5000 sprzedanych licencji!

Dziękujemy za zaufanie!

Masz OGNIKA PREMIUM? - sprawdź Twoją cenę programu e-Sprawozdania w ramach Twojej Aktualizacji Sprawdź aktualizacje

Nowa schema deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12)

W dniu 28-08-2018 MF opublikowało nowe schemy dla deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12).

Nowe schemy zostały już wdrożone do OGNIKA.
Prosimy o zaktualizowanie programu do wersji 1.7.90 >> Pobierz >>

Osoby fizyczne mogą podpisywać wysyłane pliki JPK danymi

Dnia 2 lutego 2018 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Zgodnie z tym rozporządzeniem podatnik będący osobą fizyczną może do dnia 31 grudnia 2018r opatrywać (podpisywać) księgi przesyłane w formacie JPK (w tym JPK_VAT) zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika. Unikalny zestaw danych obejmuje:

1. identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL,

2. imię (pierwsze),

3. nazwisko,

4. datę urodzenia,

5. kwotę przychodu (wykazaną w odpowiedniej dla podatnika deklaracji PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi. W przypadku gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania podatnik wpisuje wartość "0" (zero).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2018 roku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Finansów.