Często pytacie Nas Państwo czy możecie własnoręcznie zmienić numer ITC nadawany przez program. ODPOWIEDŹ BRZMI: NIE.

Numer ITC jest numerem systemowym programu. Zostaje on nadany automatycznie przez program i charakteryzuje każdy wprowadzony dokument. Jest numerem indywidualnym i niepowtarzalnym dla każdego dokumentu księgowego.

DLATEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI INGERENCJI UŻYTKOWNIKA W NUMER SYSTEMOWY ITC W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. NIE JEST RÓWNIEŻ MOŻLIWE POJAWIENIE SIĘ IDENTYCZNEGO NUMERU ITC DLA RÓŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.