PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Krótkie Podpowiedzi

Nie ma rejestrów VAT

Jeżeli OGNIK Premium nie wyświetla rejestrów VAT, należy włączyć w nim funkcje związane z VAT. W tym celu należy:

  • wcisnąć na klawiaturze przycisk F2 lub za pomocą opcji ZMIEŃ FIRMĘ wyświetlić listę dostępnych podmiotów,
  • po wybraniu firmy (podmiotu) dla którego chcemy włączyć funkcje VAT wyświetli się Nam okno lat obrotowych w danym podmiocie,
  • następnie zaznaczamy rok obrotowy dla którego chcemy włączyć funkcje VAT i klikamy POPRAW,
  • w wyświetlonym oknie zaznaczamy opcję OBSŁUGA VAT WŁĄCZONA,
  • przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy wprowadzone zmiany.

Zestawienie obrotów i sald nie generuje się

W przypadku, gdy podczas próby wygenerowania w OGNIKu Premium zestawienia obrotów i sald program nie wyświetla żadnego zestawienia należy sprawdzić strukturę (budowę) PLANU KONT. Błędy w strukturze PLANU KONT (najczęściej nieprawidłowo utworzona analityka do kont syntetycznych) powodują, że program nie ma możliwości wygenerowania prawidłowego zestawienia obrotów i sald.

Czy strony WN i MA Bilansu Otwarcia muszą być równe ?

Często zadajecie Nam Państwo pytanie czy po przeniesieniu Bilansu Otwarcia na kolejny rok (okres) obrotowy za pomocą odpowiednich funkcji oferowanych przez OGNIKa Premium, strony WN i MA tego Bilansu muszą być równe.

Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów podmiotu na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (na przykład na koniec danego roku obrotowego). Przedstawione w bilansie aktywa są to kontrolowane przez podmiot zasoby. Natomiast pasywa pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów.

Czytaj więcej: Czy strony WN i MA Bilansu Otwarcia muszą być równe ?

Przenoszenie dokumentów z Dziennika do Bufora

Kolejnym często zadawanym przez Państwa pytaniem jest kwestia odksięgowywania dokumentów znajdujących się w Dzienniku. Poniżej opisane zostało funkcjonowanie OGNIKa Premium w tym zakresie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Korekty w okresach zamkniętych

Dość często zadajecie Nam Państwo pytanie: "W jaki sposób mogę w programie otworzyć zamknięty już miesiąc i czy jest to w ogóle możliwe ?"

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Generowanie dokumentu PK z naliczonymi odpisami amortyzacyjnymi

Często pytacie Nas Państwo czy w programie OGNIK Premium istnieje możliwość automatycznego wygenerowania Polecenia Księgowania z odpisami amortyzacyjnymi za dany okres księgowy. Odpowiedz brzmi TAK.

Jednak wcześniej dodając nowy środek trwały do ewidencji należy pamiętać o dwóch czynnościach, które w przyszłości ułatwią generowanie dokumentu PK z naliczonymi odpisami amortyzacyjnymi.

Czytaj więcej: Generowanie dokumentu PK z naliczonymi odpisami amortyzacyjnymi