Krótkie Podpowiedzi

Druki Polecenia przelewu/Wpłaty gotówkowej dla podatku dochodowego

Począwszy od wersji 1.7.90 program OGNIK Premium umożliwia również wygenerowanie i wydruk Polecenia przelewu/Wpłaty gotówkowej dla wyliczonego podatku dochodowego do zapłaty. Możliwe jest to za pomocą przycisku z symbolem $ (dolar), widocznego obok pola "Do Zapłaty" znajdującego się w oknie wyliczonego podatku dochodowego za określony okres księgowy.

Czy możliwe jest wysłanie korekty deklaracji VAT-7 lub VAT-7K bez konieczności usuwania UPO z deklaracji pierwotnej?

Począwszy od wersji 1.7.90 program OGNIK Premium dla posiadaczy licencji z wykupionym abonamentem na 2019r, zawiera zestawienie wszystkich wysłanych deklaracji VAT-7 i VAT-7K za poszczególne okresy (miesiąc, kwartał) księgowe. Funkcja ta została wprowadzona do programu specjalnie na życzenie jego użytkowników.

Czytaj więcej: Czy możliwe jest wysłanie korekty deklaracji VAT-7 lub VAT-7K bez konieczności usuwania UPO z...

Nie ma rejestrów VAT

Jeżeli OGNIK Premium nie wyświetla rejestrów VAT, należy włączyć w nim funkcje związane z VAT. W tym celu należy:

  • wcisnąć na klawiaturze przycisk F2 lub za pomocą opcji ZMIEŃ FIRMĘ wyświetlić listę dostępnych podmiotów,
  • po wybraniu firmy (podmiotu) dla którego chcemy włączyć funkcje VAT wyświetli się Nam okno lat obrotowych w danym podmiocie,
  • następnie zaznaczamy rok obrotowy dla którego chcemy włączyć funkcje VAT i klikamy POPRAW,
  • w wyświetlonym oknie zaznaczamy opcję OBSŁUGA VAT WŁĄCZONA,
  • przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy wprowadzone zmiany.

Zestawienie obrotów i sald nie generuje się

W przypadku, gdy podczas próby wygenerowania w OGNIKu Premium zestawienia obrotów i sald program nie wyświetla żadnego zestawienia należy sprawdzić strukturę (budowę) PLANU KONT. Błędy w strukturze PLANU KONT (najczęściej nieprawidłowo utworzona analityka do kont syntetycznych) powodują, że program nie ma możliwości wygenerowania prawidłowego zestawienia obrotów i sald.

Czy strony WN i MA Bilansu Otwarcia muszą być równe ?

Często zadajecie Nam Państwo pytanie czy po przeniesieniu Bilansu Otwarcia na kolejny rok (okres) obrotowy za pomocą odpowiednich funkcji oferowanych przez OGNIKa Premium, strony WN i MA tego Bilansu muszą być równe.

Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów podmiotu na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (na przykład na koniec danego roku obrotowego). Przedstawione w bilansie aktywa są to kontrolowane przez podmiot zasoby. Natomiast pasywa pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów.

Czytaj więcej: Czy strony WN i MA Bilansu Otwarcia muszą być równe ?

Przenoszenie dokumentów z Dziennika do Bufora

Kolejnym często zadawanym przez Państwa pytaniem jest kwestia odksięgowywania dokumentów znajdujących się w Dzienniku. Poniżej opisane zostało funkcjonowanie OGNIKa Premium w tym zakresie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.