Aby wyliczyć podatek w OGNIKU Premium należy kolejno:

  • wejść w moduł KSIĘGA, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę PODATKI,

  • następnie w celu DODANIA PODATNIKA, należy z górnego menu wybrać przycisk KREATOR PODATKÓW,

 

 

  • następnie w oknie KREATORA tworzenia podatnika wpisujemy wymagane dane i klikamy DALEJ. Możemy również użyć przycisku UŻYJ DANYCH FIRMY. Wtedy program wczyta domyślne dane firmy w której się aktualnie znajdujemy.

 

UWAGA !!!

OPRÓCZ DANYCH ADRESOWYCH PODATNIKA NALEŻY WPROWADZIĆ OKRES PODCZAS KTÓREGO PODATNIK JEST AKTYWNY. WYSTARCZY WPROWADZIĆ DATĘ POCZĄTKOWĄ, NA PRZYKŁAD ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI. WTEDY PODATKI BĘDĄ LICZONE BEZTERMINOWO OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI.

  • w kolejnym oknie dodajemy podatki jakie będziemy liczyli dla danego podatnika, a po ich dodaniu klikamy przycisk DALEJ. W przypadku braku wpisania daty w polu AKTYWNY DO DNIA, zobowiązanie (podatek) będzie liczone bezterminowo.

 

 UWAGA !!!

PROGRAM WYMAGA DODANIA DLA DANEGO PODATNIKA CO NAJMNIEJ JEDNEGO ZOBOWIĄZANIA (PODATKU)

  • następnie określamy źródła przychodów i kosztów z jednej lub wielu firm, czyli składniki zobowiązania. Po wprowadzeniu źródeł przychodów i kosztów klikamy DALEJ i zapisujemy. Od tej pory PODATKI będą wyliczane z danej firmy, według ustalonych przez Państwa parametrów. W przypadku braku wpisania daty AKTYWNE DO DNIA, zobowiązanie będzie liczone bezterminowo.


UWAGA !!!

DLA KAŻDEGO DODANEGO ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO NALEŻY DODAĆ CO NAJMNIEJ JEDNO ŹRÓDŁO (SKŁADOWĄ) PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW.

  • jeżeli już dodaliśmy PODATNIKA i ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE, które będzie dla niego wyliczane należy wyliczyć dany miesiąc/kwartał. Możemy to zrobić za pomocą przycisku PRZELICZ MC dostępnego w górnym menu zakładki PODATKI  • następnie aby dopisać na przykład odliczenie składek zdrowotnych i tym podobne, należy użyć OPCJI DODAJ SKŁADOWE dostępnej w górnym menu zakładki PODATKI.


    Po wykonaniu tych wszystkich czynności otrzymujemy wyliczoną kwotę końcową dodanego przez Nas zobowiązania dla danego podatnika.