Instrukcje Krok po Kroku

Jak wyliczyć Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans

W zasadzie każdy z Nas księgowych, na pewnym etapie pracy z firmą zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego. W zależności od wielkości podmiotu, jego specyfiki i formy działalności, a także uwarunkowań określanych przez ustawy sprawozdania finansowe przybierają odmienną formę.

Poniższy artykuł zawiera charakterystykę zakładki SPRAWOZDANIA, w której to użytkownik programu OGNIK, może wyliczyć odpowiednie dla siebie sprawozdanie finansowe.

Czytaj więcej: Jak wyliczyć Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans

Okresowa obsługa Systemu Ognik

Jak archiwizować dane w OGNIKu Premium?

W OGNIKu Premium wszystkie dane księgowe znajdują się w katalogu "dane", który z kolei znajduje się w folderze (katalogu) instalacyjnym programu.

Najprostszym sposobem archiwizacji danych jest wykonanie kopii całego katalogu "dane" na dysku lokalnym.

Możemy na przykład utworzyć sobie na dysku swojego komputera folder "Archiwa OGNIK Premium", i umieszczać w tym folderze sporządzane co jakiś czas kopie folderu "dane". Dodatkowo skopiowane tam foldery "dane" warto dla rozróżnienia oznaczać w nazwie folderu datą utworzenia (kopiowania).

Czytaj więcej: Okresowa obsługa Systemu Ognik

Przełom roku

Koniec jednego, a początek drugiego roku obrotowego niesie za sobą konieczność przeprowadzenia kilku niezbędnych operacji takich jak przeksięgowanie wyniku finansowego przy przeniesienie bilansu. Często pytacie Nas Państwo jak rozpocząć pracę w nowym roku obrotowym i czy możecie zacząć księgowanie dokumentów w nowym roku nie mając jeszcze zamkniętego roku poprzedniego.

Nasz program pozwala na uruchomienie więcej niż jednego roku równocześnie, a co za tym idzie możecie Państwo otworzyć i księgować nowy rok, jednocześnie pracując i "domykając" stary.

Czytaj więcej: Przełom roku

Import do OGNIKa Premium wyciągów bankowych z pliku o formacie .csv

Głównymi założeniami dotyczącymi pliku .csv, z którego możliwe jest zaimportowanie wyciągów bankowych jest konieczność aby plik ten miał postać tabelaryczną (tabeli) oraz posiadał nagłówki.

Brak struktury tabelarycznej pliku rodzi konieczność dostosowania otrzymanego ze swojego banku wyciągu w formie pliku .csv do wymagań programu OGNIK Premium. Po edycji pliku .csv możliwe jest jego zaimportowanie do OGNIKa Premium za pomocą kreatora importu. Poniżej przedstawiamy listę wymogów, które musi spełniać plik .csv aby można było go wczytać do OGNIKa Premium:

Czytaj więcej: Import do OGNIKa Premium wyciągów bankowych z pliku o formacie .csv

Generowanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Program OGNIK Premium umożliwia wygenerowanie ewidencji VAT w strukturze JPK_VAT, którą następnie użytkownik może przesłać do MF za pomocą Aplikacji Klienckiej Klient JPK opublikowanej na stronach MF. Począwszy od wersji 1.7.84 OGNIK Premium umożliwia również bezpośrednią wysyłkę wygenerowanych za jego pomocą plików JPK_VAT. Poniższa instrukcja opisuje w kilku prostych krokach w jaki sposób należy wygenerować plik JPK_VAT w programie OGNIK Premium oraz zawiera informacje gdzie szukać Aplikacji Klienckiej Klient JPK (wraz z instrukcją obsługi) do wysyłania plików JPK. Znajdziecie Państwo w niej również informację w jaki sposób wysłać wygenerowany plik JPK_VAT bezpośrednio z OGNIKa Premium.

Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę) dla którego chcecie wygenerować plik JPK należy kolejno:

Czytaj więcej: Generowanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Funkcjonowanie szablonów

Projektując program OGNIK zależało Nam przede wszystkim na maksymalnym ułatwieniu i przyspieszeniu Państwa pracy. W tym celu wprowadziliśmy system SZABLONÓW. Zostały one zaprojektowane w oparciu o fakt, że większość operacji związanych z danym kontrahentem ma zwykle identyczny charakter. Takie podejście pozwoliło na powiązanie danych kontrahenta i sposobu zaksięgowania zakupów lub sprzedaży od niego. Oznacza to, że po pierwszym zaksięgowaniu zakupu od danego kontrahenta i założeniu dla niego szablonu lub po przypisaniu mu już istniejącego szablonu, kolejne księgowania będą się sprowadzały do wprowadzenia kwot netto z faktury do rejestru VAT. Całą resztę program OGNIK zrobi za Państwa automatycznie. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące pracy z SZABLONAMI.

Czytaj więcej: Funkcjonowanie szablonów