OGNIK jako program dla Fundacji i Stowarzyszeń

Ognika tworzyliśmy tak, aby jego okna były maksymalnie przejrzyste i czytelne,
dzięki temu już po kilkunastu minutach łatwo zorientujesz się w programie. Ten prosty interfejs nie powinien jednak mylić, gdyż pod spodem kryje się bogactwo funkcji obecnych w najdroższych na rynku programach.

Instalacja i wdrożenie programu są łatwe
nawet dla początkujących użytkowników, a wymagania programu pozwalają na jego użytkowanie nawet na starszych komputerach. Co ważne: OGNIK PREMIUM objęty jest wsparciem technicznym, jakiego próżno szukać w innych firmach. Nasi konsultanci dysponują możliwością połączenia się z Twoim komputerem poprzez zdalny pulpit - przez co mogą Ci pomóc tak jakby siedzieli tuż obok. W większości przypadków ewentualne problemy są dzięki temu rozwiązywane w kilka minut.

Dobra cena i żadnych ukrytych opłat.
Ceny OGNIKa PREMIUM w promocji są o wiele atrakcyjniejsze niż ceny porównywalnych produktów dostępnych na rynku. Licencja programu jest wieczysta - nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat, chyba, że zdecydujesz się na zakup nowszych wersji.

Program zawiera wszystko czego potrzebujesz, zestawienia księgowe,
rejestry VAT, deklaracje miesięczne i kwartalne. Ognik pozwala także na liczenie sprawozdań finansowych - Rachunku Zysków i Strat i Bilansu - również w wersji uproszczonej, naliczanie amortyzacji oraz  - co ma znaczenie w większych podmiotach - prowadzenie rozrachunków. Program jest przygotowany do prawie natychmiastowej pracy, zawiera predefiniowane ustawienia i plan kont. Ogromnym atutem programu jest Raport Kasowy oparty bezpośrednio o zapisy na koncie Kasy.

Bufor zapisów.
Księgując - możesz w każdej chwili wrócić do wcześniejszych dokumentów i je poprawić. Program zawiera również ułatwienia przydatne przy wyprowadzaniu zaległości, gdzie przydatny jest równoczesny dostęp do wielu lat obrotowych.

Wsparcie techniczne w cenie.
Większość licencji zawiera wsparcie techniczne (on-line, e-mail i telefon).

OGNIK PREMIUM to obecnie najlepszy wybór dla Fundacji i Stowarzyszeń.
Program pozwala na prowadzenie ksiąg praktycznie w każdej konfiguracji. Zarówno w małej fundacji/stowarzyszeniu, gdzie księgowością zajmuje się jedna osoba, jak i w większych podmiotach gdzie wymagana jest jednoczesna praca na wielu stanowiskach. OGNIK PREMIUM pozwala na księgowanie w dowolnym roku obrotowym, zawiera wielostopniowy plan kont i pozwala na pracę w sieci LAN.

Przekonaj się, jak OGNIK ułatwia pracę samodzielnego księgowego w najmniejszych fundacjach i stowarzyszeniach.

Księgowość dla stowarzyszeń - instrukcja krok po kroku

Prowadzicie Państwo księgowość stowarzyszenia non-profit?

Odpowiada Wam oferta Naszego OGNIKA ale nie wiecie, która wersja programu jest dla WAS?

A może już zakupiliście program ale nie wiecie od czego zacząć pracę z Nim?

W poniższym artykule znajdziecie prosty przepis na to jak zacząć pracę z OGNIKIEM jeśli jesteście stowarzyszeniem non-profit.

W piętnastu krokach przeprowadzimy Państwa przez początkową fazę zapoznania się i pracy z programem.

Czytaj więcej: Księgowość dla stowarzyszeń - instrukcja krok po kroku

OGNIK UEPiK (Ewidencja uproszczona) dla mikro jednostek

OGNIK UEPiK - to program pozwoli na prowadzenie uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów przez organizacje pozarządowe (mikro fundacje i stowarzyszenia) w tym:

- zestawienie przychodów i kosztów określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

- zestawienie przepływów finansowych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

- wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

oraz dodatkowych opcjonalnych ewidencji, które jednostka może lecz nie musi prowadzić: raport kasowy, rozrachunki itp.

Z Ognika korzystają też gminy do obsługi OSP

Wiele gmin wypracowało model współpracy np. z OSP istniejącymi na terenie gminy polegający na tym, że gmina udostępnia tym jednostkom sprzęt komputerowy, oprogramowanie - czyli System Ognik, a także osobę do pomocy w prowadzeniu ksiąg handlowych.

Jednostki takie jak OSP często nie potrafią we własnym zakresie poprawnie prowadzić swojej rachunkowości, takie rozwiązanie jest dla nich zatem korzystne. Z drugiej strony jest ono zgodne z prawem, zwłaszcza  że gminy zobowiązane są do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na swoim terenie. Niektóre gminy korzystają również z takiego modelu, że zatrudniają osobę posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na część etatu i jej powierzają prowadzenie ksiąg rachunkowych dla jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy.

Oferowany przez naszą firmę System Księgowy Ognik doskonale dopasowuje się do takiego modelu.
Poniżej wskazujemy funkcje programu szczególnie ważne w gminach: 

  • jest łatwy w obsłudze i przejrzysty.
  • posiada możliwość tworzenia raportów kasowych
  • pozwala na drukowanie poleceń księgowania
  • zawiera dodatkowe ewidencje tj, środki trwałe, wyposażenie


W chwili obecnej program wykorzystywany jest w kilkuset gminach i jednostkach OSP na terenie całego kraju.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zakupu programu.

Program można zamówić w naszym sklepie internetowym, a także telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu 018-2000171

Wybrane licencje odpowiednie dla podmiów non profit*


*Te licencje nie są przeznaczone dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców

Zobacz wszystkie licencje dla podmiotów non-profit