Szukaj w artykułach

Poniższy artykuł przedstawia możliwości programu OGNIK Premium w zakresie odksięgowywania faktur sprzedażowych wystawionych w module Faktury mini i ponownego ich przeniesienia do tego właśnie modułu.

W pierwszej kolejności należy odksięgować fakturę sprzedaży znajdującą się w DZIENNIKU i przenieść ją do BUFORA ZAPISÓW. Artykuł o tym jak to zrobić znajdziecie tutaj.

Następnie należy:

  • wejść do zakładki BUFOR ZAPISÓW,

  • wybrać na "grzebyku" okres w którym znajduje się faktura sprzedaży, którą chcemy wycofać do FAKTUR MINI,

  • zaznaczamy odpowiednią fakturę sprzedaży klikając na nią jeden raz lewym przyciskiem myszy, a następnie z górnego Menu wybieramy kolejno OPCJE > WYCOFAJ DO FAKTUR

  • po tej operacji wybrana przez Nas faktura sprzedaży znajdzie się z powrotem w module FAKTURY MINI, ze statusem NIEZAKSIĘGOWANY,

UWAGA !!!

  • należy pamiętać, że wycofywanie faktur sprzedażowych do modułu FAKTURY MINI może odbywać się tylko pojedynczo dla każdego dokumentu z osobna. Nie ma możliwości "grupowego" wycofywania faktur,

  • po naniesieniu ewentualnych poprawek do wystawionej faktury sprzedażowej i ponownym jej zaksięgowaniu do Dziennika, należy pamiętać o renumerowaniu zapisów księgowych znajdujących się w DZIENNIKU. Umożliwia to opcja RENUMERACJA z górnego menu DZIENNIKA.