Wydział Terenowy Metodyki Czynności Analitycznych i Sprawdzających JPK_VAT Departamentu Analiz Ministerstwa Finansów udzielił nam odpowiedzi na zapytanie dotyczące zmian certyfikatu do środowiska produkcyjnego JPK.

Wynika z niej że podatnicy, którzy wyślą JPK_VAT za miesiąc lipiec do 2 września br. nie muszą składać w tej sprawie żadnych wyjaśnień do urzędów skarbowych, a organy podatkowe nie będą w takich przypadkach inicjować postępowań karnych skarbowych.

Poniżej zamieszczamy pełną treść uzyskanej odpowiedzi:

W odpowiedzi na poniższe zgłoszenie e-mailowe dotyczące zmiany certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że wymiany certyfikatów kluczy publicznych, służących do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym i produkcyjnym usługi JPK była konieczna, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, w związku z wygaśnięciem dotychczasowych certyfikatów obowiązujących w tym zakresie.

Komunikat o wygaśnięciu certyfikatów kluczy publicznych służącego do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi i pracach serwisowych związanych z ich wymianą zamieszczono na stronie Portalu Podatkowego w dniu 30.07.2019 r.

(link: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/prace-serwisowe-zwiazane-z-wymiana-certyfikatow-kluczy-publicznych/).

Kolejny komunikat o pracach serwisowych w usłudze JPK, związanych z wymianą certyfikatu klucza publicznego i związaną z tym przerwą w działaniu usługi w terminie od 22.08.2019, godz. 22:00 do 23.08.2019, godz. 09:00, zamieszczono 22.08.2019 r.

(link: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/prace-serwisowe-w-usludze-jpk-zwiazane-z-wymiana-certyfikatu-klucza-publicznego/). Zaznaczono jednocześnie, że informacja o publikacji nowego certyfikatu zostanie przekazana w odrębnym komunikacie.

Komunikat o zmianie certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK zamieszczono z rana po zakończeniu prac serwisowych i włączeniu usługi 23.08.19 r. na stronie głównej Ministerstwa Finansów oraz na Portalu Podatkowym w zakładce dotyczącej JPK z informacją, iż nowy certyfikat ważny jest od ‎22.08.2019 r., a w środowisku JPK jest obowiązujący od dnia 23.08.2019 r. Poinformowano jednocześnie, że w celu realizacji wysyłek plików JPK od 23.08.2019 r. należy używać nowego certyfikatu klucza publicznego (służącego do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi), który został udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce pliki do pobrania, w pliku „e_dokumenty.mf.gov.pl.zip” z nazwą: „Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r. Poinformowano ponadto, że w aplikacjach wykorzystywanych do wysyłki plików JPK należy dokonać aktualizacji certyfikatu klucza publicznego (link: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/zmiana-certyfikatu-klucza-publicznego-do-srodowiska-produkcyjnego-jpk/).

 W związku z niezbędną do wdrożenia wymianą certyfikatu klucza publicznego:

- nowy certyfikat obowiązuje od czasu zakończenia przerwy technicznej, czyli od dnia 23.08.2019 r., godz. 8:49;

- pliki wysłane do 22.08.2019 r., do godz. 22:00 zostaną obsłużone z wykorzystaniem dotychczasowego („starego”) certyfikatu;

- pliki wysłane po terminie zakończenia przerwy technicznej, czyli od 23.08.2019 r., godz. 8:49, dla skuteczności ich wysyłki, muszą wykorzystywać „nowy" Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny), który można było pobrać ze strony Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/pliki-do-pobrania/. Pliki nie będą przyjęte przez system, co oznacza, że podatnicy – dla skuteczności realizacji obowiązku JPK_VAT – będą zobligowani dokonać ponownej wysyłki JPK_VAT z wykorzystaniem nowego ważnego certyfikatu klucza publicznego.

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym w dniu dzisiejszym m.in. na stronie Portalu Podatkowego, w związku z opóźnieniami w wysyłce pliku JPK_VAT związanymi z wymianą certyfikatów kluczy publicznych dla środowiska produkcyjnego JPK organy podatkowe nie będą inicjować postępowań karnych skarbowych, w przypadku niezłożenia JPK_VAT za miesiąc lipiec w terminie ustawowym, jeżeli złożenie pliku nastąpi do 2 września 2019 r.

Podatnicy, którzy wyślą JPK_VAT za miesiąc lipiec do 2 września br. nie muszą składać w tej sprawie żadnych wyjaśnień do urzędów skarbowych (link: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/brak-kar-za-zlozenie-jpk_vat-za-lipiec-2019-r-po-terminie/).

Przepraszamy za utrudnienia w realizacji obowiązku wysyłki JPK_VAT w środowisku produkcyjnym, związane z konieczną wymianą wygasłych certyfikatów kluczy publicznych.

Źródło: wiadomość e-mail otrzymana od:

Naczelnik

Wydziału Terenowego Metodyki Czynności Analitycznych i Sprawdzających JPK_VAT

Departament Analiz

Ministerstwo Finansów