Szukaj w artykułach

Kolejnym często zadawanym przez Państwa pytaniem jest kwestia odksięgowywania dokumentów znajdujących się w Dzienniku. Poniżej opisane zostało funkcjonowanie OGNIKa Premium w tym zakresie.

 

OGNIK Premium umożliwia odksięgowywanie dokumentów znajdujących się w Dzienniku i przenoszenie ich z powrotem do Bufora Zapisów.

Możliwe jest to na dwa sposoby.

SPOSÓB 1

 • z lewego Menu wybieramy zakładkę DZIENNIK,

 • na "grzebyku" wybieramy miesiąc z którego będziemy odksięgowywać dokument księgowy,

 • "dziubkiem" zaznaczamy dokument księgowy, który chcemy odksięgować, a następnie z górnego menu wybieramy opcję ODKSIĘGUJ ZAZNACZONE,

 • po tej operacji wybrany dokument księgowy zostanie przeniesiony do Bufora Zapisów,

 SPOSÓB 2

 •  z lewego Menu wybieramy zakładkę BUFOR ZAPISÓW,

 • na "grzebyku" wybieramy miesiąc z którego będziemy odksięgowywać dokument księgowy,

 • w górnym Menu zaznaczamy opcję ZAKSIĘGOWANE, w celu wyświetlenia zapisów, które już znajdują się w DZIENNIKU (będą one podświetlone na zielono),

 • dokument, który chcemy odksięgować zaznaczamy "dziubkiem", a następnie z górnego Menu wybieramy kolejno: WYBIERZ > WYBRANE > ODKSIĘGUJ,

 

 • wybrany dokument zostanie odksięgowany i przeniesiony do Bufora Zapisów (przestanie też podświetlać się na zielono),

 UWAGI !!!

 • odksięgowując dokument z danego okresu (miesiąca) należy sprawdzić czy miesiąc ten jest otwarty. Status miesiąca, można sprawdzić w DZIENNIKU, po wybraniu z górnego Menu opcji ZAMKNIJ MIESIĄC. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj,

 • po naniesieniu ewentualnych poprawek w odksięgowanym dokumencie i ponownym jego zaksięgowaniu do Dziennika, należy pamiętać o renumerowaniu zapisów księgowych znajdujących się w Dzienniku. Umożliwia to opcja RENUMERACJA z górnego Menu Dziennika.