Szukaj w artykułach

Poniższy artykuł w kilku prostych krokach przedstawia w jaki sposób należy wyliczyć i wysłać korektę deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za określony okres księgowy.

KROK 1 - Wydrukuj pierwotnie wysłaną deklarację VAT-7 lub VAT-7K, za okres księgowy dla którego chcesz sporządzać korektę.

KROK 2 - Wydrukuj potwierdzenie UPO dotyczące wysłanej deklaracji pierwotnej do której sporządzana będzie korekta.

UWAGA !!! - Wydruk deklaracji pierwotnej i wygenerowanego dla niej UPO może w przyszłości okazać się pomocny dla celów wewnętrznej i zewnętrznej (Urząd Skarbowy) kontroli VAT.

KROK 3 - Za pomocą przycisku KASUJ usuń UPO wygenerowane dla pierwotnie wysłanej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K dotyczącej okresu, który chcesz korygować.

KROK 4 - Wylicz ponownie deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

KROK 5 - W polu CEL ZŁOŻENIA wyliczonej deklaracji VAT zaznacz opcję KOREKTA.

KROK 6 - Wyślij korektę deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w sposób opisany tutaj.