PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Przed podjęciem decyzji o przejściu z OGNIKa Classic na OGNIKa Premium, należy pamiętać o jednej bardzo ważnej sprawie. Mianowicie:

PAMIĘTAJCIE, ŻE DOTYCHCZASOWE ZAPISY ZOSTAJĄ W CLASSIC, A NOWE BĘDĄ JUŻ W PREMIUM !!!

 

Pomimo, że najlepszym momentem na zmianę programu księgowego jest przełom roku, to istnieje możliwość przejścia z Classica na Premium w trakcie roku obrotowego.

W tym przypadku istnieje możliwość przeniesienia z Classica do Premium PLANU KONT i KONTRAHENTÓW. Artykuł jak to zrobić macie Państwo dostępny tutaj. Operację tą należy przeprowadzić w pierwszej kolejności po założeniu firmy w wersji Premium.

Pozostałe dane księgowe mogą zostać przeniesione do wersji Premium częściowo. Możemy przenieść Bilans Otwarcia oraz za pomocą Polecenia Księgowania zaksięgować ewentualne obroty za okres od początku roku do momentu zmiany programu z Classic na Premium.

W celu przeniesienia BILANSU OTWARCIA z Classica do Premium należy:

  • wygenerować z OGNIKA CLASSIC BILANS ZAMKNIĘCIA (z roku poprzedniego). Informację jak to zrobić możecie Państwo uzyskać tutaj.
  • następnie należy wczytać utworzony w OGNIKu Classic bilans zamknięcia do OGNIKa Premium. Tutaj macie Państwo informację jak to zrobić.

Polecenie księgowania zawierające zapisy od bilansu otwarcia do momentu zmiany programu z Classic na Premium trzeba wprowadzić ręcznie.

UWAGA !!!

BEZPOŚREDNIO PO IMPORCIE Z OGNIKA CLASSIC DO OGNIKA PREMIUM PLANU KONT I KONTRAHENTÓW ZALECAMY ZRESTARTOWAĆ PROGRAM, A NASTĘPNIE PRZEJŚĆ DO PLANU KONT I DOSTOSOWAĆ GO DO WŁASNYCH POTRZEB Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI OGNIKA PREMIUM (USTAWIĆ ODPOWIEDNIE TYPY KONT I POWIĄZANIA NA LINI KONTO - KONTRAHENT).