Uwaga: Import powinien być wykonywany do pierwszego pustego roku w firmie.

Jeśli w roku gdzie importujemy dane istnieją już na przykład konta lub kontrahenci - program pominie rekordy o tym samym symbolu.

 

  • Krok 1: W OGNIKu Premium otworzyć nowy rok na przykład 2015 i uruchomić dostępną w górnym menu Bufora Zapisów Opcję EKSPORT/IMPORT  >> Z PROGRAMU OGNIK CLASSIC,

UWAGA !!!

ROK DO KTÓREGO IMPORTUJESZ DANE POWINIEN BYĆ PUSTY !!!

  •  Krok 2: W Kreatorze Importu, który się pojawił, należy wskazać Katalog ROKU (z OGNIKA CLASSIC), na przykład 2014 w firmie z której chcemy importować dane.

 

  •  Krok 3: Następnie należy wybrać zakres danych, jakie będą importowane - (obecnie dostępne: Plan Kont i Kontrahenci) i Kliknąć Rozpocznij Import.

 

  •  Krok 4: Program pokaże postęp importu.

  • Krok 5: Bezpośrednio po imporcie zalecamy zrestartować program, a następnie przejść do planu Kont i dostosować go do potrzeb z uwzględnieniem możliwości OGNIKA PREMIUM.