Program OGNIK zawiera predefiniowane wzory sprawozdań finansowych, zgodnych z wymogami ustawy o rachunkowości. W miarę potrzeb i zmian w przepisach kolejne wersje programu zawierają aktualnie wymagane ustawowo wersje sprawozdań finansowych.

Sekcja Sprawozdania jest integralną częścią modułu Księga Handlowa i nie jest on dostępny oddzielnie.

Moduł ten umożliwia wyliczanie sprawozdań finansowych na określony dzień, a także w zależności od decyzji użytkownika programu, może wyliczać sprawozdania z uwzględnieniem lub nie zapisów z bufora.

Umożliwia również wydruk wygenerowanych sprawozdań i ich eksport do pliku o wybranym formacie.

Wyliczenie sprawozdania odbywa się w oparciu o wcześniejsze przypisanie do poszczególnych jego pozycji kont księgowych lub formuł złożonych z tych kont. Samodzielne określenie przez użytkownika definicji poszczególnych pozycji sprawozdania, sprawia, że program OGNIK jest niezwykle elastycznym i pozwala na dostosowanie sprawozdania do posiadanego przez podmiot planu kont.