Szukaj w artykułach

UWAGA: Co do zasady nie zalecamy przenoszenia danych pomiędzy komputerami, jeśli nie jest to podyktowane względami technicznymi. Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na taki sposób pracy należy trzymać się następujących reguł:

 W przypadku pracy na kilku komputerach nie połączonych siecią wyróżniamy dwie sytuacje:

 Sytuacja 1 – Zakupiona licencja służy do obsługi jednego podmiotu (baza danych podmiotu znajduje się w pliku SYSTEM.IDB)

W tym przypadku aby przenieść dane z jednego komputera na drugi należy przenieść bazę podmiotu, czyli plik SYSTEM.IDB, znajdujący się w folderze dane, który z kolei umieszczony jest w katalogu instalacyjnym programu OGNIK Premium.

UWAGA !!!

Przed skopiowaniem bazy należy pamiętać o wcześniejszej zmianie nazwy pliku SYSTEM.IDB znajdującego się w folderze dane na komputerze do którego chcemy przenieść aktualną bazę danych. Dzięki temu na tym komputerze po skopiowaniu aktualnej bazy będziecie Państwo mieć zapisane dwie bazy danych (starszą „z przed przeniesienia” i nową po przeniesieniu). Stanowi to swego rodzaju zabezpieczenie przed błędnym przeniesieniem bazy danych.

Sytuacja 2 – Zakupiona licencja służy do obsługi wielu podmiotów (wersje dla biur księgowych i licencje grupowe)

W tym przypadku OGNIK Premium tworzy dla każdej z firm bazę danych w osobnym pliku o rozszerzeniu IDB. Wszelkie ustawienia programu, dane użytkowników i tym podobne dane zapisywane są w bazie głównej SYSTEM.IDB

Decydując się na przenoszenie danych w tym przypadku należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • Powinniście Państwo przenosić cały katalog dane znajdujący się w folderze instalacyjnym programu,

  • Przenoszenie wybranych baz danych pojedynczych firm pomiędzy komputerami nie jest zalecane, jednak przy zachowaniu pewnych reguł postępowania jest możliwe.

Jeśli zdecydujemy się na przenoszenie tylko wybranych baz danych, musimy pamiętać o przedstawionych poniżej zasadach. Dla przykładu przyjmijmy że lokalizacja A to komputer firmowy znajdujący się w biurze (lokalizacja główna), a lokalizacja B to domowy laptop. W związku z tym należy pamiętać, że:

  • Wszystkie działania na firmie SYSTEM takie jak dodawanie nowych użytkowników obsługujących program, dodawanie nowych firm, wprowadzanie zapisów księgowych do firmy SYSTEM itp. należy przeprowadzać tylko i wyłącznie w lokalizacji głównej A. Jest to konieczne dla właściwej synchronizacji danych programu,

  • W lokalizacji B możemy wprowadzać zapisy dla wszystkich firm oprócz firmy SYSTEM i tylko na tych firmach prowadzić jakiekolwiek działania księgowe,

  • Z lokalizacji A do lokalizacji B w przypadku przenoszenia danych przenosimy zarówno plik SYSTEM jak i pliki IDB poszczególnych firm,

  • Z lokalizacji B do lokalizacji A przenosimy tylko i wyłącznie pliki IDB poszczególnych firm.