Szukaj w artykułach

Począwszy od wersji 1.7.90 program OGNIK Premium dla posiadaczy licencji z wykupionym abonamentem na 2019r, zawiera zestawienie wszystkich wysłanych deklaracji VAT-7 i VAT-7K za poszczególne okresy (miesiąc, kwartał) księgowe. Funkcja ta została wprowadzona do programu specjalnie na życzenie jego użytkowników.

Funkcja ta umożliwia wygenerowanie i wysyłkę korekty deklaracji VAT-7 i VAT-7K bez konieczności usuwania UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla deklaracji pierwotnej. Jeżeli macie Państwo wysłaną deklarację za określony okres (miesiąc, kwartał) księgowy i chcecie wysłać jej korektę należy:

  • wejść do modułu VAT i z bocznego menu wybrać wzór deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,

  • wybrać na "grzebyku" okres księgowy (miesiąc, kwartał) dla którego chcemy wygenerować i wysłać korektę deklaracji VAT,

  • z górnego Menu wybrać przycisk DODAJ NOWĄ.

W takim przypadku program pozwoli na ponowne wyliczenie korekty deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz późniejsze jej wysłanie bez konieczności usuwania UPO z deklaracji pierwotnej. Utworzy on także zestawienie wszystkich wysłanych z programu deklaracji VAT-7 i VAT-7K (i ich korekt) za poszczególne okresy księgowe. Będzie ono widoczne w lewej części okna deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.