Szukaj w artykułach

Odpowiedź: TAK - więcej szczegółów w rozwinięciu artykułu.

Począwszy od wersji 1.7.89 program OGNIK Premium dla posiadaczy licencji z wykupionym abonamentem na minimum 2018r, umożliwia wygenerowanie (oraz późniejszy wydruk) druku Polecenia przelewu/Wpłaty gotówkowej dla wyliczonego podatku VAT podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego.

Wygenerowanie takiego wydruku możliwe jest z poziomu modułu VAT.

Następnie w lewego Menu należy wybrać wzór aktualnej deklaracji VAT, a w nowo wyświetlonym oknie deklaracji VAT na "grzebyku" wybrać okres księgowy, którego dotyczy deklaracja.

UWAGA !!!

Po wyborze aktualnej deklaracji VAT za określony okres księgowy, a przed wygenerowaniem druku Polecenia przelewu/Wpłaty gotówkowej należy upewnić się, że deklaracja została wyliczona i zawiera poprawne dane.

W kolejnym kroku należy odnaleźć na deklaracji VAT pole "Kwota podatku podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego".

W polu tym obok wyliczonej kwoty podatku VAT podlegającej wpłacie do US znajdziecie Państwo przycisk z symbolem $ (dolar). Po jego użyciu program wyświetli okno zawierające dane do przelewu podatkowego.

UWAGA !!!

PRZED UTWORZENIEM POLECENIA PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ NUMER KONTA URZĘDU SKARBOWEGO

Po sprawdzeniu poprawności danych zawartych w powyższym oknie oraz ewentualnej ich edycji przyciskiem WYDRUK generujemy podgląd wydruku Polecenia przelewu/Wpłaty gotówkowej podatku VAT do zapłaty wynikającego z wyliczonej deklaracji VAT za określony okres księgowy.

W górnym Menu okna podglądu użytkownik ma do dyspozycji opcje wydruku (DRUKUJ) Polecenia przelewu/Wpłaty gotówkowej oraz opcje eksportu druku do jednego z wybranych formatów (PDF, RTF, XLS).

UWAGA !!!

POCZĄWSZY OD WERSJI 1.7.90 PROGRAM OGNIK PREMIUM UMOŻLIWIA RÓWNIEŻ WYGENEROWANIE I WYDRUK POLECENIA PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ DLA WYLICZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO. MOŻLIWE JEST TO ZA POMOCĄ PRZYCISKU Z SYMBOLEM $ (DOLAR), WIDOCZNEGO OBOK POLA "DO ZAPŁATY" W OKNIE WYLICZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO.