Licencja programu OGNIK Premium pozwala na instalację programu na więcej niż jednym komputerze. Często pytacie Państwo czy możecie zainstalować program i korzystać z niego zarówno na komputerze stacjonarnym w miejscu pracy jak i na domowym laptopie.

Odpowiedź brzmi TAK. Jednakże musicie pamiętać Państwo o jednej bardzo ważnej sprawie, mianowicie:

POMIMO ŻE PROGRAM BĘDZIE ZAINSTALOWANY NA DWÓCH KOMPUTERACH, TO JEDNOCZEŚNIE BĘDZIECIE PAŃSTWO MOGLI PRACOWAĆ TYLKO NA JEDNYM Z NICH !!!

 

Taka instalacja programu na więcej niż jednym komputerze rodzi potrzebę (a w zasadzie konieczność) przenoszenia danych pomiędzy tymi komputerami.

Aby przenieść bazę danych z komputera (nazwijmy go dla potrzeb tego artykułu "1") na inny komputer na przykład domowy laptop (nazwany dla potrzeb artykułu "2") należy:

1. Zainstalować program OGNIK Premium na każdym z komputerów "1" i "2". Na obydwu komputerach powinna to być ta sama wersja programu.

Najprostszym sposobem jest pobranie najaktualniejszej wersji programu z Naszej strony internetowej i zainstalowanie jej na obydwu komputerach. Na komputerze "1" gdzie najprawdopodobniej mają już Państwo zainstalowanego OGNIKa instalacja ta zaktualizuje program do najnowszej wersji. Natomiast na drugim komputerze gdzie do tej pory nie było jeszcze OGNIKa program zainstaluje się w wersji DEMO.

UWAGA !!!

Przed instalacją najaktualniejszej wersji programu na komputer gdzie OGNIK Premium jest już zainstalowany, warto zrobić tak zwaną kopię bezpieczeństwa posiadanej bazy danych. W tym celu należy skopiować z tego komputera na przykład na pendrive cały folder o nazwie DANE znajdujący się w folderze instalacyjnym programu OGNIK Premium (czyli folderze do którego zainstalowany został na dysku Państwa komputera program OGNIK Premium).

2. Jeżeli macie już Państwo zainstalowany program OGNIK Premium na obydwu komputerach to kolejnym krokiem jest skopiowanie plików bazy danych z komputera "1" na komputer "2". Zarówno w przypadku wersji programu dla jednej firmy jak i dla wielu firm baza danych znajduje się w folderze o nazwie DANE, który mieści się w folderze instalacyjnym programu OGNIK Premium.

To właśnie ten folder DANE musicie Państwo skopiować z komputera "1" na pendrive lub dysk przenośny, a następnie przenieść go (wkleić) z pendrive lub dysku do folderu instalacyjnego programu OGNIK Premium na komputerze "2".

WAŻNE UWAGI !!!

  • przed wykonaniem kopiowania zasadne jest zrobienie kopii przenoszonej bazy danych i zapisanie jej na przykład na osobnym dysku USB,
  • wiadomo, że chcą Państwo mieć na obydwu komputerach aktualną bazę danych programu. Wymaga to częstego przenoszenia bazy danych w obydwie strony. Dlatego też musicie Państwo bardzo uważać, aby DOKONYWAĆ PRZENOSZENIA BAZY DANYCH WE WŁAŚCIWE STRONY, TAK ŻEBY PRZEZ PRZYPADEK NIE NADPISAĆ NOWSZEJ BAZY DANYCH STARSZĄ,
  • oprócz kopiowania bazy danych należy wykonywać regularnie archiwum pliku,
  • w przypadku wysyłania pliku bazy danych przez internet zalecamy spakować go do postaci zip i rozpakować na komputerze docelowym,
  • jeżeli na drugim komputerze pracuje inna osoba przenoszenie bazy danych jest NIEZALECANE, ponieważ łatwo można popełnić wtedy błąd i nadpisać nowsze dane starszymi,
  • warto się upewnić, że polityka firmy w zakresie ochrony danych księgowych, dopuszcza taki sposób postępowania z danymi księgowymi.