PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

OGNIK daje Państwu możliwość tworzenia wspólnej lub niezależnej od siebie amortyzacji bilansowej i podatkowej dla każdego wprowadzonego środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Również odpisy amortyzacyjne mogą być naliczane tylko dla wybranej formy amortyzacji lub dla obydwu form jednocześnie.

Ponadto program zawiera pełny plan amortyzacji bilansowej i podatkowej na wszystkie lata w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.