Wiele gmin wypracowało model współpracy np. z OSP istniejącymi na terenie gminy polegający na tym, że gmina udostępnia tym jednostkom sprzęt komputerowy, oprogramowanie - czyli System Ognik, a także osobę do pomocy w prowadzeniu ksiąg handlowych.

Jednostki takie jak OSP często nie potrafią we własnym zakresie poprawnie prowadzić swojej rachunkowości, takie rozwiązanie jest dla nich zatem korzystne. Z drugiej strony jest ono zgodne z prawem, zwłaszcza  że gminy zobowiązane są do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na swoim terenie. Niektóre gminy korzystają również z takiego modelu, że zatrudniają osobę posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na część etatu i jej powierzają prowadzenie ksiąg rachunkowych dla jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy.

Oferowany przez naszą firmę System Księgowy Ognik doskonale dopasowuje się do takiego modelu.
Poniżej wskazujemy funkcje programu szczególnie ważne w gminach: 

  • jest łatwy w obsłudze i przejrzysty.
  • posiada możliwość tworzenia raportów kasowych
  • pozwala na drukowanie poleceń księgowania
  • zawiera dodatkowe ewidencje tj, środki trwałe, wyposażenie


W chwili obecnej program wykorzystywany jest w kilkuset gminach i jednostkach OSP na terenie całego kraju.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zakupu programu.

Program można zamówić w naszym sklepie internetowym, a także telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu 018-2000171