Przed instalacją Systemu Ognik Premium zwróć uwagę na kilka podstawowych zasad, które być może w przyszłości okażą się ważne dla bezpieczeństwa Twoich danych:

  • Korzystaj z aktualizacji do swojego systemu operacyjnego, w miarę możliwości stosuj najnowszy system operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 lub 8 (8.1), lub Windows 10,

  • Używaj programu antywirusowego i innych zabezpieczeń takich jak jak zapora,

  • Jeśli w Twoim komputerze jest więcej niż jeden dysk logiczny np.: C i D zainstaluj program na tym dysku, który nie jest dyskiem systemowym,

  • Regularnie wykonuj kopie zapasowe baz danych – katalogu „dane” na osobnym sprawdzonym nośniku,

  • Stosuj zasadę co najmniej trzech kopii danych różniących się od siebie krótkim okresem czasu i jeśli to możliwe charakterem nośnika,

  • Kopie zapasowe przechowuj w osobnym pomieszczeniu lub budynku, aby uniknąć utraty danych w razie włamania, pożaru czy zalania,

Określ inne, adekwatne do swojej sytuacji, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym. Pamiętaj, że nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do utraty wyników kilkuletniej pracy w ciągu kilku sekund.