PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Uwaga: Przenosząc bilans otwarcia do OGNIKa Premium z OGNIKa Classic należy pamiętać o tym żeby w pierwszej kolejności przenieść dane takie jak PLAN KONT i KONTRAHENCI.

Artykuł jak to zrobić dostępny jest tutaj. Należy także dostosować PLAN KONT do aktualnych potrzeb z uwzględnieniem możliwości OGNIKa Premium.

 

Aby przenieść bilans otwarcia do OGNIKa Premium z OGNIKa Classic należy:

  • Odnaleźć zapisany wcześniej przez nas na dysku plik tekstowy z wygenerowanym przez OGNIK Classic bilansem zamknięcia (BZ) 2014r.

Jak wygenerować BZ w OGNIKU Classic zobacz tutaj.

  • Następnie otwieramy naszego OGNIKa Premium. Należy pamiętać, że musimy mieć już założony kolejny okres obrotowy, czyli w naszym przypadku rok 2015.

Do tego okresu będziemy wczytywali bilans otwarcia.

 

  • Wybieramy ten okres w OGNIKu Premium i dodajemy nowy dokument o serii BO (Bilans Otwarcia), wprowadzając następnie odpowiednie daty, numer dokumentu i opis.

  • Następnie w lewym dolnym rogu tego samego okna wybieramy ikonę OPCJE (można również osiągnąć ten sam efekt klikając prawy przycisk myszy), a następnie kolejno IMPORTUJ DEKRET Z PLIKU -> XML-PLIK BILANSU ZAMKNIĘCIA Z OGNIKA CLASSIC.

  •  Następnie wskazujemy nasz plik z wygenerowanym przez OGNIK Classic bilansem zamknięcia i wybieramy OTWÓRZ.

  • Gotowe. Nasz Bilans Otwarcia wczytał się z odpowiednimi kwotami i kontami. W razie potrzeby lub zmian w planie kont - możemy poprawić go ręcznie.