PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Spis treści

Przedstawiony w tym artykule sposób księgowania dokumentów kasowych KP i KW zapewnia, że na wygenerowanym przez Państwa raporcie kasowym będą widoczne daty księgowe poszczególnych dokumentów KP i KW.

Istnieje możliwość nieco innego wprowadzania dokumentów które mają znaleźć się w raporcie kasowym. Mianowicie dokumenty, których zapisy mają znaleźć się w generowanym następnie RAPORCIE KASOWYM można wprowadzać w jednym zbiorczym dla danego okresu (miesiąca) dokumencie o serii RK (Raport kasowy). Wtedy wszystkie zapisy będą wprowadzane w jednym dokumencie księgowym, jednakże takie ujęcie sprawy ma DWA ZASADNICZE OGRANICZENIA:

  • tracimy po pierwsze możliwość uzyskania na wydruku raportu kasowego dat księgowań poszczególnych dokumentów KP i KW - wszystkie te dokumenty będą zaksięgowane pod datą z jaką został wprowadzony do systemu dokument zbiorczy o serii RK w którym znalazły się zapisy dotyczące poszczególnych KP i KW,
  • w dokumencie o serii RK nie ma możliwości wprowadzania od razu faktur do rejestru VAT. Możemy jedynie zaksięgować w nim płatność dotyczącą tej faktury, natomiast samą fakturę należy wprowadzić jako osobny dokument zakupu lub sprzedaży w odpowiedniej serii. Dlatego jeżeli księgujecie faktury od razu na konto KASY bez "przepuszczenia" ich przez konto kontrahenta należy pamiętać, że NIE JEST MOŻLIWE wprowadzenie faktury w taki właśnie sposób w dokumencie o serii RK (raport kasowy).