PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Spis treści

Wskazówka 6. Zapoznaj się z możliwościami programu w zakresie liczenia sprawozdań finansowych

Wyprowadzając zaległości księgowanej firmy, będą Państwo z pewnością potrzebowali skorzystać z funkcji programu dotyczących tworzenia sprawozdań finansowych. Program oferuje możliwość wyliczania określonych sprawozdań finansowych, a także ich wydruk i eksport do pliku o określonym formacie.  

Jeżeli chodzi o sprawozdawczość to funkcje niezbędne do wykonywania sprawozdań znajdują się w programie w module KSIĘGA, w zakładce SPRAWOZDANIA.

W zakładce tej wyświetlone są wszystkie oferowane przez program wzory sprawozdań finansowych.


Program oferuje Państwu możliwość wyliczania sprawozdań na określony dzień, a także w zależności od decyzji użytkownika może wyliczać sprawozdania finansowe z uwzględnieniem zapisów z bufora lub bez ich uwzględnienia.

Zanim zdecydują się Państwo na wyliczenie wybranego sprawozdania finansowego konieczne jest przypisanie do niego (a konkretnie do jego poszczególnych pozycji) odpowiednich formuł. Czynność tą można wykonać wybierając z górnego Menu EDYCJA FORMUŁ I OPCJE, a następnie EDYTUJ FORMUŁY.


Dostępna w tym samym miejscu opcja POKAŻ MAPĘ KONT może okazać się również dość przydatna, gdyż wyświetla ona mapę powiązań kont z poszczególnymi sprawozdaniami.

Sposób w jaki można do poszczególnych sprawozdań podpiąć konta (oraz formuły złożone z tych kont) niezbędne do wyliczenia sprawozdania finansowego szerzej opisany został w naszym podręczniku pomocy dostępnym na stronie internetowej.

Temat SPRAWOZDANIA dostępny w tym podręczniku oprócz informacji w jaki sposób powiązać poszczególne pozycje sprawozdania finansowego z kontami i formułami złożonymi z tych kont (co finalnie umożliwi Państwu wyliczenie sprawozdania finansowego), przedstawia również wszelkie pomocne uwagi i wskazówki co do sposobu w jaki należy wyliczać sprawozdania finansowe w OGNIKu.

Artykuły na temat wyliczania sprawozdań finansowych, funkcjonowania zakładki sprawozdania, a także tworzenia i edycji w programie formuł niezbędnych do wyliczenia sprawozdań finansowych znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej https://ognik.com.pl/wsparcie