PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

UEPiK - Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów - 2019

Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów - Księgowość dla podmiotów NON PROFIT spełniających warunki o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) + 6 generacja programu OGNIK Premium z możliwością obsługi kolejnych wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), połączeniem z bazą REGON i hurtową kontrolą numerów VAT w systemie VIES.
brak obrazka
Cena podstawowa z VAT 499,00 zł
Cena sprzedaży 399,00 zł
Cena sprzedaży bez VAT 324,39 zł
Wsparcie techniczne
Liczba jednoczesnych użytkowników(stanowisk)

Porównaj z innymi licencjami dla NGO

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów - Księgowość dla podmiotów NON PROFIT spełniających warunki o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.). Zgodnie z tym artykułem uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów mogą prowadzić organizacje pozarządowe z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 2 niniejszej ustawy w przypadku gdy:

a) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy,

b) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

c) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

d) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w art. 10a ust.1 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości nieprzekraczającej 100.000 zł.

Moduły programu
+ Nowa forma ksiąg: Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów;
+ Nowe zestawienie przychodów i wydatków;
+ Nowe zestawienie przepływów środków pieniężnych;
+ Środki trwałe i wyposażenie;

Oraz dodatki, które opcjonalnie możesz prowadzić:
+ Raport Kasowy;
+ Rozrachunki;
+ Faktury mini;
+ Kalkulator odsetkowy;

i wiele innych interesujących funkcji.

Warunki licencji:

+ 1 podmiot - jeżeli potrzebujesz nieograniczonej ilości obsługiwanych podmiotów skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta;
+ 1 stanowisko pracy - możesz dokupić dodatkowe stanowiska korzystając z Kreatora znajdującego się powyżej;
+ dożywotnia licencja programu;
+ dożywotnie poprawki ewentualnych usterek programu;
+ aktualizacje do 31-12-2019;
+ standardowe wsparcie techniczne (wsparcie e-mail do dnia 31.12.2019r + 60 dni wsparcia telefonicznego i on-line) - jeżeli chcesz rozszerzyć wsparcie techniczne (telefoniczne i on-line) do końca 2019r skorzystaj z Kreatora znajdującego się powyżej;
+ podręcznik pdf i on-line;

+ przy zakupie tej licencji otrzymujecie Państwo program OGNIK Premium 6 generacji umożliwiający:

- obsługę kolejnych wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) + FUNKCJA WYSYŁKI PLIKÓW JPK BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMU OGNIK PREMIUM
- połączenie z bazą REGON,
- hurtową kontrolę numerów VAT w systemie VIES,
- sprawdzanie statusu podatników dla celów VAT.

+ PREZENT!!! - ATRAKCYJNY DYSK USB GRATIS

Wsparcie techniczne - kupując program OGNIK Premium możecie Państwo wybrać jeden z dwóch wariantów wsparcia technicznego:

1. Standardowe (wliczone w cenę licencji) - dostęp do artykułów technicznych i podręcznika obsługi programu OGNIK Premium zawartych na naszej stronie internetowej + wsparcie e-mail do dnia 31.12.2019r + 60 dni wsparcia telefonicznego i on-line (zdalny pulpit),

2. Rozszerzone (za dopłatą) - dostęp do artykułów technicznych i podręcznika obsługi programu OGNIK Premium zawartych na naszej stronie internetowej + wsparcie e-mail do dnia 31.12.2019r + wsparcie telefoniczne i on-line (zdalny pulpit) przedłużone do daty końca wykupionych aktualizacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: KSIĘGA HANDLOWA DLA podmiotów NON PROFIT

Zamów rozmowę

Link do regulaminu (otwierany w nowej karcie)

Pobierz wersję demonstracyjną

Pobierz i wypróbuj OGNIKA bez żadnych zobowiązań!
Wersja instalacyjna pozwala na ocenę większości funkcji programu, po instalacji będzie pracować w trybie demonstracyjnym.
WAŻNE: trybie demonstracyjnym niektóre funkcje (w tym m.in. wydruki, wysyłka e-deklaracji, czy obsługa plików JPK) nie są aktywne.

Wersja demonstracyjna programu:  

OGNIK PREMIUM 1.7.91E (z dnia 2018-09-13)
Wersja do pracy na jednym komputerze.

Pobierz wersję E 1.7.91
Windows: 10, 8.1, 8, 7, VISTA, XP SP3* 
 OGNIK PREMIUM 1.7.91 (z dnia 2018-09-13)
Wersja programu przeznaczona do pracy w sieci komputerowej
Na pierwszym komputerze wybierz podczas instalacji opcję: Serwer. Na kolejnych: Klient
Pobierz wersję 1.7.91
Windows: 10, 8.1, 8, 7, VISTA, XP SP1* 

* Niektóre instalacje Windows XP mogą wymagać doinstalowania dodatkowych bibliotek, zalecamy korzystanie z nowszych systemów.

Częste pytania:

Czy dane, które wprowadzę w wersji demonstracyjnej zostaną po zakupie licencji ?
To zależy od Ciebie, możesz zachować swoją pracę wykonaną w wersji demo lub zacząć od nowa.

Jakie są ograniczenia wersji demonstracyjnej?
- raporty można zobaczyć na ekranie, ale nie można ich wydrukować na drukarce ani wyeksportować do pliku;
- maksymalny zakres dat dokumentów jakie można wprowadzić to 60 dni;
- nie można eksportować tabel do plików;
- niektóre funkcje są ukryte, m.in. wysyłka e-deklaracji, tworzenie pików JPK i in.
- w danej firmie można utworzyć tylko jeden rok obrotowy;

Ważna Informacja dla biur księgowych i podatkowych:
pierwsza firma zakładana w programie (np. już w wersji demo) powinna zawierać dane biura, w niej bowiem przechowywane będą dane o licencji programu.