PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Wszystkie zapisy na kontach pozabilansowych muszą się bilansować. W takim przypadku wskazane jest utworzenie konta technicznego (np. o symbolu 999), służącego do bilansowania zapisów zaksięgowanych na kontach pozabilansowych. Ponadto takie zapisy najlepiej jest dodawać w osobnych dokumentach (nie w dokumentach z księgowaniami). Można na przykład utworzyć dla nich osobną serię dokumentów.