PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

W wielu miejscach w programie OGNIK Premium istnieje możliwość zmiany

daty wydruków, czyli daty którą będą oznaczone wydruki (data ta będzie się wyświetlała na nich jako data sporządzenia wydruku). Funkcja ta jest dostępna między innymi w:

 

  • Dzienniku zapisów,

  • Zestawieniu analitycznym,

  • Rejestrach VAT.

Aby zmienić datę wydruku należy w górnym menu zakładki w której aktualnie się znajdujemy (DZIENNIK, ANALITYKA, REJESTR VAT) ustawić datę, która będzie się wyświetlała na sporządzonym wydruku.

UWAGI !!!

  • W zależności od tego w której zakładce się znajdujemy okno wyboru daty na wydrukach może mieć nieco inną postać.

  • Korzystając z tej funkcji należy pamiętać, że ZMIANY DATY WYDRUKÓW, MOŻE DOKONYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ADMINISTRATOR PROGRAMU.

Obok pola umożliwiającego zmianę daty wydruków zawsze znajduje się opcja UKRYJ NR.SYS. Umożliwia ona ukrycie numeru systemowego ITC na wykonywanych wydrukach, dzięki czemu stają się one czytelniejsze. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na wykonanych wydrukach numer systemowy zostanie ukryty. Z kolei pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że numer ITC będzie na tych wydrukach widoczny.