PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Opcja klonowania często przydaje się w sytuacji, gdy księgujecie Państwo z miesiąca na miesiąc identyczne lub podobne dokumenty, które posiadają sporą ilość tożsamych dekretów księgowych (na przykład księgowanie listy płac lub odpisów amortyzacyjnych).

Aby sklonować określony dokument księgowy należy:

 

  • wejść do modułu KSIĘGA, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę BUFOR ZAPISÓW,

  • wybrać na liście dokumentów księgowych ten, który chcemy sklonować i zaznaczyć go klikając na niego jeden raz lewym przyciskiem myszy,

WSKAZÓWKA !!!

JEŻELI DOKUMENT KTÓRY CHCEMY SKLONOWAĆ JEST JUŻ ZAKSIĘGOWANY DO DZIENNIKA, NALEŻY ZAZNACZYĆ W GÓRNYM MENU BUFORA ZAPISÓW OPCJĘ ZAKSIĘGOWANE. WTEDY DOKUMENTY Z DZIENNIKA WYŚWIETLĄ SIĘ NAM NA LIŚCIE BUFORA ZAPISÓW I BĘDĄ PODŚWIETLONE KOLOREM ZIELONYM.

  • następnie z górnego menu używamy przycisku KLONUJ,

  • w wyświetlonym oknie dodawania dokumentu księgowego nanosimy odpowiednie zmiany (między innymi dat księgowych),

  • zapisujemy sklonowany dokument używając przycisku ZAPISZ.