PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

OGNIK NGO

OGNIK Dla Firm

OGNIK Dla Biur

 Krok 5. Dostosowanie domyślnie wczytanego planu kont do potrzeb Stowarzyszenia

Nasz program umożliwia dość dużą swobodę w zakresie modyfikowania planu kont. Po wczytaniu domyślnego Planu Kont musisz dostosować go do potrzeb księgowych Twojego stowarzyszenia. Jeśli jesteście stowarzyszeniem rozliczającym dotacje wprowadźcie osobno dla każdej z nich analitykę kont zespołu 5 – ego.

Jeżeli jesteście dużym stowarzyszeniem i nakazuje to specyfika waszej działalności wprowadźcie do ewidencjonowania kosztów zarówno konta zespołu 4 – ego jak i 5 – ego.

Natomiast jeśli wasze stowarzyszenie nie jest wielkim i rozbudowanym podmiotem okazać się może że wystarczą Wam konta 500 i 501.

Ogólnie rzecz biorąc po wczytaniu domyślnego Planu Kont to od Was zależy jaką finalną postać on przyjmie. Musicie uwzględniając specyfikę swojego stowarzyszenia odpowiednio zmodyfikować swój Plan Kont.

Należy pamiętać o zasadzie „umiarkowanego minimalizmu”, która zakłada budowanie kont bez zbędnego przesadzania ale zostawianiu sobie zawsze furtki do jego dalszej rozbudowy.

Podczas zakładania kont o charakterze pozabilansowym pamiętajcie:

Konta pozabilansowe zakładajcie jako konta o symbolu początkowym 999. Pozwoli to Wam w przyszłości na łatwiejsze ich pomijanie tam gdzie okażą się one zbędne czyli np. w ZESTAWIENIU OBROTÓW I SALD i ANALITYCE.

Ponadto WSZYSTKIE ZAPISY NA KONTACH POZABILANSOWYCH MUSZĄ SIĘ BILANSOWAĆ, więc najlepiej utworzyć konto techniczne o numerze np. 999-999, które będzie służyło do bilansowania zapisów na kontach pozabilansowych.

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu Planu Kont i jego możliwościach, a także o operacjach na samych kontach możecie znaleźć w temacie PLAN KONT naszego podręcznika online.