PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

OGNIK NGO

OGNIK Dla Firm

OGNIK Dla Biur

Krok 15. Sprawdź możliwości programu  w zakresie sprawozdawczości

Jeżeli chodzi o sprawozdawczość to funkcje niezbędne do wykonywania sprawozdań znajdują się w programie w module KSIĘGA, w zakładce SPRAWOZDANIA.

W zakładce SPRAWOZDANIA wyświetlone są wszystkie oferowane przez program wzory sprawozdań finansowych.

Prowadząc księgowość stowarzyszenia, musicie Państwo podjąć decyzję, wykonywanie których ze sprawozdań oferowanych przez program będzie należało do Państwa obowiązków.

Program oferuje Państwu możliwość wyliczania sprawozdań na określony dzień, a także w zależności od decyzji użytkownika może wyliczać sprawozdania finansowe z uwzględnieniem zapisów z bufora lub bez ich uwzględnienia.

Umożliwia również wydruk sprawozdań i ich eksport do pliku o wybranym formacie.

Zanim zdecydują się Państwo na wyliczenie wybranego sprawozdania finansowego konieczne jest przypisanie do niego (a konkretnie do jego poszczególnych pozycji) odpowiednich formuł. Czynność tą można wykonać wybierając z górnego Menu EDYCJA FORMUŁ I OPCJE, a następnie EDYTUJ FORMUŁY.

Dostępna w tym samym miejscu opcja POKAŻ MAPĘ KONT może okazać się również dość przydatna, gdyż wyświetla ona mapę powiązań kont z poszczególnymi sprawozdaniami.

Sposób w jaki można do poszczególnych sprawozdań podpiąć konta (oraz formuły złożone z tych kont) niezbędne do wyliczenia sprawozdania finansowego szerzej opisany został w podręczniku pomocy dostępnym na naszej stronie internetowej.

Temat SPRAWOZDANIA dostępny w tym podręczniku oprócz informacji w jaki sposób powiązać poszczególne pozycje sprawozdania finansowego z kontami i formułami złożonymi z tych kont (co finalnie umożliwi Państwu wyliczenie sprawozdania finansowego), przedstawia również wszelkie pomocne uwagi i wskazówki co do sposobu w jaki należy wyliczać sprawozdania finansowe w OGNIKu.

Tym sposobem poznali Państwo piętnaście kroków wprowadzających Państwa w funkcjonowanie naszego programu OGNIK.

Mamy nadzieję, że Nasze wskazówki odnośnie rozpoczęcia i organizacji pracy okazały się pomocne. Księgowanie stowarzyszeń z OGNIKiem jest naprawdę proste!!!