PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

OGNIK NGO

OGNIK Dla Firm

OGNIK Dla Biur

Krok 14. Zapoznaj się z funkcjonowaniem zakładki Obroty i Salda

Zakładka Obroty i Salda dostępna w module KSIĘGA jest niezwykle pożytecznym i przydatnym narzędziem programu OGNIK. Niezależnie od formy prowadzonej działalności i rodzaju podmiotu wskazane jest zapoznanie się z możliwościami programu w tym zakresie.

Użycie zestawienia obrotów i sald ma na celu sprawdzenie poprawności zaksięgowanych zapisów. Jest to niezwykle istotna kwestia również w przypadku księgowania stowarzyszenia.

Generując zestawienie obrotów i sald należy zwrócić uwagę na szerokie możliwości filtrowania. Dzięki nim możemy wygenerować takie zestawienie obrotów i sald na jakim konkretnie Nam zależy.

Zestawienie obrotów i sald może być tworzone zarówno przy uwzględnieniu zapisów z bufora jak również bez ich ujmowania.

To państwo decydujecie jak ma wyglądać Wasze wyświetlone zestawienie obrotów i sald. Możecie wygenerować zestawienie na określony dzień. Macie także możliwość stworzenia go dla określonego (jednego) konta lub zakresu kont. Możliwe jest również generowanie zestawienia dla dokumentów zawartych w określonych dziennikach lub posiadających określone serie.

Program posiada również opcje widoku pozwalające na wyświetlenie obrotów i sald w sposób najbardziej dla Państwa dogodny.

Z poziomu zakładki OBROTY I SALDA możliwe jest również po spełnieniu określonych warunków przeksięgowanie wyniku oraz przeniesienie na kolejny rok bilansu otwarcia.

Tak jak dla każdego zestawienia wygenerowanego przez program możliwy jest także wydruk i eksport zestawienia obrotów i sald.

Temat funkcjonowania i możliwości zakładki OBROTY I SALDA jest szeroko opisany zarówno w naszym podręczniku online z temacie OBROTY I SALDA.