PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

OGNIK NGO

OGNIK Dla Firm

OGNIK Dla Biur

Krok 13. Jeśli stowarzyszenie posiada środki trwałe i wyposażenie zaewidencjonuj je

Program OGNIK posiada rozbudowany moduł środków trwałych. Jeżeli prowadzone przez Państwa stowarzyszenie posiada środki trwałe lub wyposażenie to moduł ten pozwoli na ich zaewidencjonowanie, a w późniejszym czasie umożliwi odpowiednie działania księgowe dotyczące wprowadzonych środków trwałych i wyposażenia.

Pierwszą część tego modułu stanowi zakładka ŚRODKI TRWAŁE. W zakładce tej możecie Państwo  dodawać nowe środki trwałe, a także dokonywać edycji i usuwać środki już wprowadzone. Również z tego poziomu możliwe jest drukowanie zestawień wprowadzonych środków trwałych, jak również generowanie i wydruk dokumentów OT, PT i LT dotyczących środków trwałych stowarzyszenia. W razie konieczności możecie Państwo dokonać również exportu listy środków trwałych do pliku o jednym z wybranych formatów.

Druga część modułu to WYPOSAŻENIE. Zakładka ta posłuży Państwu do wprowadzania wyposażenia znajdującego się na stanie stowarzyszenia. Identycznie jak w przypadku środków trwałych wyposażenie to można edytować i usuwać, a także dokonywać eksportu listy wyposażenia oraz jej wydruku.

Trzecią zakładkę modułu stanowi TABELA PRZESTAWNA. Jest ona idealnym narzędziem do prezentacji i analizy wprowadzonych środków trwałych. Dzięki jej użyciu mogą Państwo wyświetlić listę środków trwałych sporządzoną w oparciu o zastosowane przez siebie filtry i grupowania. Tabela posiada szeroki wachlarz opcji wyświetlania widoku i możliwości prezentacji danych.

Ostatnia część tego modułu to TABELA AMORTYZACYJNA. Przedstawia ona listę wprowadzonych środków trwałych wraz z naliczoną dla nich amortyzacją w rozbiciu na poszczególne miesiące. Do przełączania się pomiędzy poszczególnymi miesiącami służy tak zwany „grzebyk” widoczny w górnej części okna. Z poziomu tabeli amortyzacyjnej możecie Państwo zaksięgować amortyzację za dany miesiąc, służy do tego przycisk KSIĘGUJ. Możliwy jest także wydruk tabeli amortyzacyjnej, a także jej eksport do pliku o wybranym formacie.

Szczegółowo sprawa środków trwałych i wyposażenia opisana została w podręczniku online dostępnym na naszej stronie internetowej.

Podręcznik ten zawiera dwa obszerne moduły ŚRODKI TRWAŁE i EWIDENCJA WYPOSAŻENIA, w których szczegółowo przedstawione zostały funkcjonowanie i możliwości programu w zakresie środków trwałych i wyposażenia.