PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Krok 12. Rozważ możliwość bezpośredniego wprowadzania dokumentów kasowych KP i KW

Program daje możliwość bezpośredniego wprowadzania do systemu dokumentów KP i KW. Jest to niezwykłe ułatwienie dla Państwa, ponieważ w kolejnym kroku istnieje możliwość sporządzenia, dzięki rozbudowanym możliwościom analitycznym programu RAPORTU KASOWEGO stworzonego na podstawie zapisów wprowadzonych podczas księgowania dokumentów o serii KP i KW.

Sporządzenie takiego RAPORTU KASOWEGO umożliwia dostępna w module KSIĘGA zakładka ANALITYKA. Raport kasowy tworzony jest w oparciu o zapisy znajdujące się na koncie KASA (konto użyte przy księgowaniu dokumentów KP i KW).

Jeżeli chcecie Państwo sporządzić dla swojego stowarzyszenia raport kasowy na podstawie wprowadzonych dokumentów KP i KW to po wejściu w Analitykę, należy uzupełnić dane w górnym Menu programu.

I tak kolejno należy wybrać zakres dat, który obejmował będzie sporządzony raport kasowy, a następnie wprowadzić zakres kont które będzie on ujmował (w przypadku tworzenia raportu kasowego zarówno w polu Od jak i w polu Do użytkownik musi wpisać symbol konta KASY dla którego chce utworzyć RAPORT KASOWY).

Po przeanalizowaniu konieczności zastosowania opcji dodatkowych (Ujmij bufor, Pomiń puste i Ujmij B.O.) wybieracie Państwo przycisk OBLICZ i otrzymacie listę zapisów na koncie KASY.

Aby sporządzić wydruk wygenerowanego Raportu Kasowego należy użyć przycisku WYDRUKI, a następnie wybrać opcję RAPORT KASOWY.

Z poziomu górnego Menu możliwe jest również ustawienie daty wydruków, a także w celu lepszej przejrzystości i czytelności wydruku ukrycie na nich numeru systemowego nadawanego przez program.

Istnieje również, podobnie jak w przypadku innych wydruków w programie możliwość zapisania wygenerowanego Raportu Kasowego do pliku o formacie PDF.

Informacje na temat tworzenia Raportu Kasowego znajdują się w naszym podręczniku online w temacie RAPORT KASOWY.

Zamów rozmowę

Link do regulaminu (otwierany w nowej karcie)

Pobierz wersję demonstracyjną

Pobierz i wypróbuj OGNIKA bez żadnych zobowiązań!
Wersja instalacyjna pozwala na ocenę większości funkcji programu, po instalacji będzie pracować w trybie demonstracyjnym.
WAŻNE: trybie demonstracyjnym niektóre funkcje (w tym m.in. wydruki, wysyłka e-deklaracji, czy obsługa plików JPK) nie są aktywne.

Wersja demonstracyjna programu:  

OGNIK PREMIUM 1.7.91E (z dnia 2018-09-13)
Wersja do pracy na jednym komputerze.

Pobierz wersję E 1.7.91
Windows: 10, 8.1, 8, 7, VISTA, XP SP3* 
 OGNIK PREMIUM 1.7.91 (z dnia 2018-09-13)
Wersja programu przeznaczona do pracy w sieci komputerowej
Na pierwszym komputerze wybierz podczas instalacji opcję: Serwer. Na kolejnych: Klient
Pobierz wersję 1.7.91
Windows: 10, 8.1, 8, 7, VISTA, XP SP1* 

* Niektóre instalacje Windows XP mogą wymagać doinstalowania dodatkowych bibliotek, zalecamy korzystanie z nowszych systemów.

Częste pytania:

Czy dane, które wprowadzę w wersji demonstracyjnej zostaną po zakupie licencji ?
To zależy od Ciebie, możesz zachować swoją pracę wykonaną w wersji demo lub zacząć od nowa.

Jakie są ograniczenia wersji demonstracyjnej?
- raporty można zobaczyć na ekranie, ale nie można ich wydrukować na drukarce ani wyeksportować do pliku;
- maksymalny zakres dat dokumentów jakie można wprowadzić to 60 dni;
- nie można eksportować tabel do plików;
- niektóre funkcje są ukryte, m.in. wysyłka e-deklaracji, tworzenie pików JPK i in.
- w danej firmie można utworzyć tylko jeden rok obrotowy;

Ważna Informacja dla biur księgowych i podatkowych:
pierwsza firma zakładana w programie (np. już w wersji demo) powinna zawierać dane biura, w niej bowiem przechowywane będą dane o licencji programu.