PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

OGNIK NGO

OGNIK Dla Firm

OGNIK Dla Biur

Krok 12. Rozważ możliwość bezpośredniego wprowadzania dokumentów kasowych KP i KW

Program daje możliwość bezpośredniego wprowadzania do systemu dokumentów KP i KW. Jest to niezwykłe ułatwienie dla Państwa, ponieważ w kolejnym kroku istnieje możliwość sporządzenia, dzięki rozbudowanym możliwościom analitycznym programu RAPORTU KASOWEGO stworzonego na podstawie zapisów wprowadzonych podczas księgowania dokumentów o serii KP i KW.

Sporządzenie takiego RAPORTU KASOWEGO umożliwia dostępna w module KSIĘGA zakładka ANALITYKA. Raport kasowy tworzony jest w oparciu o zapisy znajdujące się na koncie KASA (konto użyte przy księgowaniu dokumentów KP i KW).

Jeżeli chcecie Państwo sporządzić dla swojego stowarzyszenia raport kasowy na podstawie wprowadzonych dokumentów KP i KW to po wejściu w Analitykę, należy uzupełnić dane w górnym Menu programu.

I tak kolejno należy wybrać zakres dat, który obejmował będzie sporządzony raport kasowy, a następnie wprowadzić zakres kont które będzie on ujmował (w przypadku tworzenia raportu kasowego zarówno w polu Od jak i w polu Do użytkownik musi wpisać symbol konta KASY dla którego chce utworzyć RAPORT KASOWY).

Po przeanalizowaniu konieczności zastosowania opcji dodatkowych (Ujmij bufor, Pomiń puste i Ujmij B.O.) wybieracie Państwo przycisk OBLICZ i otrzymacie listę zapisów na koncie KASY.

Aby sporządzić wydruk wygenerowanego Raportu Kasowego należy użyć przycisku WYDRUKI, a następnie wybrać opcję RAPORT KASOWY.

Z poziomu górnego Menu możliwe jest również ustawienie daty wydruków, a także w celu lepszej przejrzystości i czytelności wydruku ukrycie na nich numeru systemowego nadawanego przez program.

Istnieje również, podobnie jak w przypadku innych wydruków w programie możliwość zapisania wygenerowanego Raportu Kasowego do pliku o formacie PDF.

Informacje na temat tworzenia Raportu Kasowego znajdują się w naszym podręczniku online w temacie RAPORT KASOWY.