PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

OGNIK NGO

OGNIK Dla Firm

OGNIK Dla Biur

 Krok 11. Podjęcie decyzji co do metody wprowadzania wyciągów bankowych stowarzyszenia

Podobnie jak zdecydowana większość podmiotów gospodarczych zapewne i Państwa stowarzyszenie będzie posiadało rachunki bankowe, a co za tym idzie dokonywało księgowań wyciągów bankowych.

Ważne jest aby odpowiednio przemyśleć sposób ich księgowania w programie.

W przypadku gdy otrzymujecie Państwo wyciągi bankowe na których operacje z poszczególnych, kolejnych dni okresu ujmowane są osobno na każdym otrzymanym wyciągu bankowym (każdy wyciąg bankowy zawiera tylko operacje z danego dnia) należy je księgować w programie również w ten sam sposób, czyli każdy wyciąg obejmujący jeden dzień księgujemy jako osobny dokument księgowy.

W przypadku gdy Państwa stowarzyszenie otrzymuje wyciągi zbiorcze (jeden wyciąg bankowy obejmuje operacje z kilku dni lub co jest najczęściej spotykanym przypadkiem z całego miesiąca) zasadne jest rozdzielenie otrzymanego wyciągu bankowego. W tym przypadku najlepiej jeśli podzielą Państwo ten zbiorczy wyciąg bankowy na poszczególne dni i zaksięgują dla każdego dnia osobny dokument o serii WB (wyciąg bankowy).

Takie księgowanie wyciągów bankowych (jeden dokument WB dla jednego dnia) ułatwi Państwu pracę na programie w przyszłości. Dzięki temu w łatwiejszy sposób będą Państwo mogli dokonywać filtrowania zapisów w ramach dokumentów o serii WB, co z kolei przełoży się na możliwość stworzenia łatwiejszych w interpretacji i dających więcej możliwości zestawień analitycznych i zestawień obrotów i sald. Będzie to również umożliwiało sporządzanie czytelniejszych i bardziej szczegółowych wydruków.