PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

OGNIK NGO

OGNIK Dla Firm

OGNIK Dla Biur

 Krok 11. Podjęcie decyzji co do metody wprowadzania wyciągów bankowych stowarzyszenia

Podobnie jak zdecydowana większość podmiotów gospodarczych zapewne i Państwa stowarzyszenie będzie posiadało rachunki bankowe, a co za tym idzie dokonywało księgowań wyciągów bankowych.

Ważne jest aby odpowiednio przemyśleć sposób ich księgowania w programie.

W przypadku gdy otrzymujecie Państwo wyciągi bankowe na których operacje z poszczególnych, kolejnych dni okresu ujmowane są osobno na każdym otrzymanym wyciągu bankowym (każdy wyciąg bankowy zawiera tylko operacje z danego dnia) należy je księgować w programie również w ten sam sposób, czyli każdy wyciąg obejmujący jeden dzień księgujemy jako osobny dokument księgowy.

W przypadku gdy Państwa stowarzyszenie otrzymuje wyciągi zbiorcze (jeden wyciąg bankowy obejmuje operacje z kilku dni lub co jest najczęściej spotykanym przypadkiem z całego miesiąca) zasadne jest rozdzielenie otrzymanego wyciągu bankowego. W tym przypadku najlepiej jeśli podzielą Państwo ten zbiorczy wyciąg bankowy na poszczególne dni i zaksięgują dla każdego dnia osobny dokument o serii WB (wyciąg bankowy).

Takie księgowanie wyciągów bankowych (jeden dokument WB dla jednego dnia) ułatwi Państwu pracę na programie w przyszłości. Dzięki temu w łatwiejszy sposób będą Państwo mogli dokonywać filtrowania zapisów w ramach dokumentów o serii WB, co z kolei przełoży się na możliwość stworzenia łatwiejszych w interpretacji i dających więcej możliwości zestawień analitycznych i zestawień obrotów i sald. Będzie to również umożliwiało sporządzanie czytelniejszych i bardziej szczegółowych wydruków.

Zamów rozmowę

Link do regulaminu (otwierany w nowej karcie)

Pobierz wersję demonstracyjną

Pobierz i wypróbuj OGNIKA bez żadnych zobowiązań!
Wersja instalacyjna pozwala na ocenę większości funkcji programu, po instalacji będzie pracować w trybie demonstracyjnym.
WAŻNE: trybie demonstracyjnym niektóre funkcje (w tym m.in. wydruki, wysyłka e-deklaracji, czy obsługa plików JPK) nie są aktywne.

Wersja demonstracyjna programu:  

OGNIK PREMIUM 1.7.91E (z dnia 2018-09-13)
Wersja do pracy na jednym komputerze.

Pobierz wersję E 1.7.91
Windows: 10, 8.1, 8, 7, VISTA, XP SP3* 
 OGNIK PREMIUM 1.7.91 (z dnia 2018-09-13)
Wersja programu przeznaczona do pracy w sieci komputerowej
Na pierwszym komputerze wybierz podczas instalacji opcję: Serwer. Na kolejnych: Klient
Pobierz wersję 1.7.91
Windows: 10, 8.1, 8, 7, VISTA, XP SP1* 

* Niektóre instalacje Windows XP mogą wymagać doinstalowania dodatkowych bibliotek, zalecamy korzystanie z nowszych systemów.

Częste pytania:

Czy dane, które wprowadzę w wersji demonstracyjnej zostaną po zakupie licencji ?
To zależy od Ciebie, możesz zachować swoją pracę wykonaną w wersji demo lub zacząć od nowa.

Jakie są ograniczenia wersji demonstracyjnej?
- raporty można zobaczyć na ekranie, ale nie można ich wydrukować na drukarce ani wyeksportować do pliku;
- maksymalny zakres dat dokumentów jakie można wprowadzić to 60 dni;
- nie można eksportować tabel do plików;
- niektóre funkcje są ukryte, m.in. wysyłka e-deklaracji, tworzenie pików JPK i in.
- w danej firmie można utworzyć tylko jeden rok obrotowy;