PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

OGNIK NGO

OGNIK Dla Firm

OGNIK Dla Biur

Krok 10. Przygotowanie do wprowadzania pozostałych dokumentów

W zależności od tego czy Państwa stowarzyszenie jest VAT – owcem, czy też nie proponujemy Państwu odmienny sposób wprowadzania dokumentów księgowych. Zależy Nam na tym aby Państwo jak najpełniej wykorzystali możliwości programu w zakresie szybkości wprowadzania dokumentów, a co za tym idzie oszczędności Państwa czasu.

Jeśli nie jesteście Państwo VAT – owcem najlepiej będzie jeśli wszystkie dokumenty będziecie wprowadzać ręcznie. Program umożliwia na tyle szybkie wprowadzanie dokumentów (szczególnie po wybraniu wspomnianej opcji księgowania w tym samym oknie), że ręczne wprowadzanie dokumentów będzie dla Państwa najlepszą opcją.

Informacji na temat wprowadzania dokumentów możecie Państwo szukać w temacie DOKUMENT KSIĘGOWY umieszczonym w naszym podręczniku pomocy online.

Jeżeli natomiast księgowane przez Państwa stowarzyszenie jest VAT – owcem, a co za tym idzie wasze dekrety księgowe mają nieco szerszą postać, możecie przyspieszyć swoją pracę stosując opcję SZABLONÓW KSIĘGOWYCH. Oczywiście używanie przez Państwa opcji szablonów księgowych nie powoduje utraty możliwości wprowadzania zapisów ręcznie. Jest to jedynie Nasza propozycja mająca na celu przyspieszenie Waszej pracy.

System szablonów księgowych pozwala na naprawdę błyskawiczne wprowadzenie dokumentów księgowych. Aby z niego skorzystać musicie Państwo w pierwszej kolejności zdefiniować szablony, których używać będziecie w programie. Możliwe jest to z poziomu BUFORA po wybraniu z górnego Menu kolejno OPCJE, a następnie SZABLONY.

W wyświetlonym oknie zobaczą Państwo domyślnie utworzone przez program GRUPY SZABLONÓW. W zależności od potrzeb stowarzyszenia możecie w ramach poszczególnych grup tworzyć dowolnie skonstruowane szablony, które przyspieszą Państwa pracę.

W ramach każdej z GRUP SZABLONÓW możecie Państwo tworzyć nieograniczoną ilość SZABLONÓW. Wystarczy, że określicie jego nazwę używając przycisku DODAJ w polu NAZWA SZABLONU, a następnie dla każdego z SZABLONÓW w oknie SZCZEGÓŁY SZABLONU za pomocą przycisku NOWA POZYCJA dodacie poszczególne pozycje, które mają być wczytywane dla danego SZABLONU księgowego.

Dla każdej z dodawanych pozycji SZABLONU, muszą Państwo wybrać odpowiedni PARAMETR i KONTO (wraz  ze stroną WN lub MA) charakteryzujące daną pozycję SZABLONU.

Podczas wprowadzania dokumentu księgowego po uzupełnieniu jego danych podstawowych i wprowadzeniu danych do rejestru VAT uaktywni się (pojawi się bo do tej pory będzie niewidoczny) przycisk SZABLON. Będzie on widoczny w dolnej części okna wprowadzania dekretów.

Użycie przycisku SZABLON spowoduje wyświetlenie okna z poziomu którego możecie Państwo utworzyć SZABLON dla danego dokumentu księgowego lub w przypadku gdy ten SZABLON został już utworzony wcześniej po prostu wybrać go z listy dostępnych SZABLONÓW.

Ogólnie rzecz biorąc działanie SZABLONÓW polega na tym, że tworząc szablon dla danej grupy dokumentów wybieramy jakie parametry musi on zawierać, a następnie poszczególnym parametrom przyporządkowujemy odpowiadające im konta. Podczas wprowadzania dokumentu księgowego używamy zapisanego szablonu i wtedy program wiąże automatycznie wprowadzone w rejestrze VAT parametry z parametrami utworzonego szablonu. Przenosi on również automatycznie kwoty do dekretów księgowych.

Samo utworzenie szablonów księgowych nie jest skomplikowane i pracochłonne, a niewątpliwie przyspieszą one Państwa pracę na programie. Wprowadzenie ich spowoduje, że nie będą musieli Państwo wprowadzać dekretów ręcznie, a cała operacja dekretowania sprowadzać się będzie do wybrania wcześniej utworzonego szablonu.

Używając do księgowania dokumentów stowarzyszenia utworzonych wcześniej szablonów należy pamiętać, że przycisk SZABLON pojawi się dopiero po wprowadzeniu danych dotyczących rozliczenia VAT oraz braku wprowadzonych wcześniej dekretów.

W razie problemów z utworzeniem szablonów zachęcamy do odwiedzenia strony naszego podręcznika online i skorzystania z tematu SZABLONY. Sposób działania szablonów opisany został również na Naszej stronie internetowej.