PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

UEPiK - Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów - 2018

Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów - Księgowość dla podmiotów NON PROFIT spełniających warunki o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) + 5 generacja programu OGNIK Premium z możliwością obsługi kolejnych wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), połączeniem z bazą REGON i hurtową kontrolą numerów VAT w systemie VIES.
brak obrazka
Cena sprzedaży 399,00 zł
Cena sprzedaży bez VAT 324,39 zł
Wsparcie techniczne
Liczba jednoczesnych użytkowników(stanowisk)
Opis

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów - Księgowość dla podmiotów NON PROFIT spełniających warunki o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.). Zgodnie z tym artykułem uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów mogą prowadzić organizacje pozarządowe z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 2 niniejszej ustawy w przypadku gdy:

a) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy,

b) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

c) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

d) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w art. 10a ust.1 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości nieprzekraczającej 100.000 zł.

Moduły programu
+ Nowa forma ksiąg: Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów;
+ Nowe zestawienie przychodów i wydatków;
+ Nowe zestawienie przepływów środków pieniężnych;
+ Środki trwałe i wyposażenie;

Oraz dodatki, które opcjonalnie możesz prowadzić:
+ Raport Kasowy;
+ Rozrachunki;
+ Faktury mini;
+ Kalkulator odsetkowy;

i wiele innych interesujących funkcji.

Warunki licencji:

+ 1 podmiot - jeżeli potrzebujesz nieograniczonej ilości obsługiwanych podmiotów skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta;
+ 1 stanowisko pracy - możesz dokupić dodatkowe stanowiska korzystając z Kreatora znajdującego się powyżej;
+ dożywotnia licencja programu;
+ dożywotnie poprawki ewentualnych usterek programu;
+ aktualizacje do 31-12-2018;
+ standardowe wsparcie techniczne (wsparcie e-mail do dnia 31.12.2018r + 60 dni wsparcia telefonicznego i on-line) - jeżeli chcesz rozszerzyć wsparcie techniczne skorzystaj z Kreatora znajdującego się powyżej;
+ podręcznik pdf i on-line;
+ przy zakupie tej licencji otrzymujecie Państwo program OGNIK Premium 5 generacji umożliwiający obsługę kolejnych wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), połączenie z bazą REGON, hurtową kontrolę numerów VAT w systemie VIES oraz sprawdzanie statusu podatników dla celów VAT.

+ PREZENT!!! - ATRAKCYJNY DYSK USB GRATIS

Wsparcie techniczne - kupując program OGNIK Premium możecie Państwo wybrać jeden z dwóch wariantów wsparcia technicznego:

1. Standardowe (wliczone w cenę licencji) - dostęp do artykułów technicznych i podręcznika obsługi programu OGNIK Premium zawartych na naszej stronie internetowej + wsparcie e-mail do dnia 31.12.2018r + 60 dni wsparcia telefonicznego i on-line (zdalny pulpit),

2. Rozszerzone (za dopłatą) - dostęp do artykułów technicznych i podręcznika obsługi programu OGNIK Premium zawartych na naszej stronie internetowej + wsparcie e-mail do dnia 31.12.2018r + wsparcie telefoniczne i on-line (zdalny pulpit) przedłużone do daty końca wykupionych aktualizacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: KSIĘGA HANDLOWA DLA podmiotów NON PROFIT