W przypadku zmiany VAT z miesięcznego na kwartalny w programie nie trzeba nanosić żadnych zmian, ponieważ deklaracje kwartalna jest dostępna i wyliczana odrębnie, a rejestr VAT posiada również możliwość generowania i drukowania za kwartał.

Natomiast w przypadku wyliczania CIT i PIT po zmianie z miesięcznego na kwartalny należy dodać w zakładce PODATKI nowe zobowiązanie dla podatnika (kwartalne). W przypadku edycji dotychczasowego podatku (miesięcznego), zmiana ta będzie miała wpływ na dotychczasowe obliczenia.