Często pytacie Nas Państwo czy program posiada możliwość szybkiego podglądu, zapisów zarejestrowanych na poszczególnych kontach bezpośrednio z poziomu Planu Kont. Odpowiedź brzmi: TAK.Aby przejrzeć zapisy znajdujące się na poszczególnych kontach z poziomu Planu Kont należy:

  • wejść w moduł KSIĘGA, a następnie z lewego Menu wybrać zakładkę PLAN KONT,

  • następnie na Planie Kont należy zaznaczyć (wybrać) konto dla którego chcemy wyświetlić zapisy - konto zaznaczamy klikając na nie jeden raz lewym przyciskiem myszy (powinno się ono podświetlić wtedy niebieskim paskiem),

  • następnie w celu wyświetlenia zapisów dla zaznaczonego konta z górnego Menu używamy przycisku ZAPISY NA KONCIE,

  • po użyciu tej opcji w prawej części okna PLANU KONT zostanie wyświetlona LISTA ZAPISÓW NA WYBRANYM KONCIE,

W dolnej części okna LISTY ZAPISÓW NA KONCIE widoczna jest stopka informująca o sumie wartości zapisów poszczególnych stron (WN i MA) wyświetlonych dla danego konta księgowego.

UWAGA !!!

Klikając jeden raz lewym przyciskiem myszy w dowolne miejsce okna LISTY ZAPISÓW NA KONCIE powodujemy zmianę wyglądu górnego Menu i włączenie dodatkowych funkcji w zakresie LISTY ZAPISÓW NA KONCIE.

I tak kolejno:

  • przycisk WYDRUK służy do wydrukowania listy wyświetlonych zapisów dla danego konta księgowego,

  • przycisk EKSPORT pozwala na wyeksportowanie listy wyświetlonych zapisów do pliku o formacie Excel, HTML, XML lub TXT,

  • zaznaczenie opcji UJMIJ BUFOR powoduje wyświetlenie na liście zapisów również zapisów znajdujących się w BUFORZE ZAPISÓW. Odpowiednio nie zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie tylko zapisów znajdujących się w DZIENNIKU,

  • zaznaczenie opcji POKAŻ OPISY powoduje wyświetlenie dla wszystkich zapisów z listy charakteryzujących je opisów księgowych, które użytkownik wprowadził przy dekretacji danego zapisu,

  • przycisk ZAMKNIJ OBROTY powoduje zamknięcie okna wyświetlającego listę zapisów na danym koncie księgowym.